Të zgjidhësh problemet seksuale

Flisni me partnerin tuaj rreth problemit seksual tuaj dhe lidhur me atë që ndjeni. Gjithashtu flisni rreth asaj që pëlqeni dhe nuk pëlqeni në jetën tuaj seksuale.

Kushtojuni vëmendje vetes tuaj dhe partnerit tuaj. Gjeni kohë të bëni diçka të këndshme bashkë.

Krijoni një atmosferë intimiteti.

Përpiquni të keni varietet në jetën tuaj seksuale.

Çift duke folur në shtrat

Stimuloni dëshirën seksuale të vetes tuaj dhe të partnerit tuaj:

  • Diskutoni me partnerin tuaj se si mund të përmirësoni jetën tuaj seksuale;
  • Flisni rreth fantazive seksuale tuajat;
  • Shikoni foto erotike ose një film… ose lexoni një histori erotike…

Sigurohuni që ju dhe partneri juaj jeni eksituar mjaftueshëm kur bëni seks.

Nëse mendoni se e përdorni pornografinë shumë, përpiquni të kontrolloni sjelljen tuaj, për shembull duke:

  • kufizuar kohën që përdorni internetin çdo ditë;
  • bërë aktivitete të tjera që t’ju japin një ndjenjë të këndshme: sporte, hobe…

Nëse nuk gjeni një zgjidhje me partnerin tuaj ose problemi vazhdon, flisni me një profesionist shëndeti.

Çift duke folur me një profesionist shëndeti

Seksuele problemen oplossen

Praat met uw partner over uw seksueel probleem en over wat u voelt. Bespreek ook wat u wel en niet leuk vindt op seksueel vlak.

Besteed aandacht aan uzelf en uw partner. Maak tijd om samen iets leuks te doen. 

Creëer een intieme sfeer.

Probeer voor meer variatie te zorgen in uw seksleven.

Koppel praat in bed.

Stimuleer het seksueel verlangen van uzelf en uw partner:

  • Bespreek met uw partner hoe jullie seksleven beter kan;
  • Bespreek jullie seksuele fantasieën met elkaar;
  • Kijk samen naar erotische prenten of films of lees een erotisch verhaal…

Zorg dat jullie allebei opgewonden genoeg zijn als jullie seks hebben. 

Als u denkt dat u te vaak naar pornografie kijkt, probeer uw gedrag dan weer onder controle te krijgen. Bijvoorbeeld door: 

  • uw dagelijks internetgebruik te beperken;
  • andere activiteiten te doen die u een prettige gevoel bezorgen: sport, hobby’s…

Praat met een zorgverlener als u geen oplossing vindt met uw partner of als het probleem aanhoudt. 

Koppel praat met een zorgverlener.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Seksologu
Terapi për problemet seksuale. Një seksolog kërkon të gjejë një zgjidhje nëpërmjet bisedave me njërin ose me të dy partnerët. Gjeni një seksolog në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj: