Vaginal hygiene

Wash your vagina every day.

A vagina has a natural acidity balance. It protects the vagina against infections. Therefore it is important not to disturb the acidity balance in your vagina.

  • Wash your vagina with water, going from the front to the back.
  • Do not use perfumed soap. Use neutral soap that does not cause irritation. It is best to not use any soap at all.
  • It is not recommended to wash your vagina with the shower head turned directly on your vagina.
  • Wash your anus from the front to the back, away from your vagina.
Woman washing her vagina from front to back. She does not use soap.

During the menstrual period change tampons or sanitary towels regularly.

Avoid wearing very tight clothing on the lower part of your body.

Some women shave their pubic hair. This can be done for reasons of attractiveness, but it is not necessary for good hygiene.

If you take good care of your vagina, you run less risk of getting a vaginal infection.

Hygiëne van de vagina

Was uw vulva elke dag.

De vagina heeft een natuurlijke zuurtegraad. De zuurtegraad beschermt de vagina tegen infecties. Het is daarom belangrijk de zuurtegraad van de vagina niet te verstoren. 

  • Was de vagina met water van voren naar achteren. 
  • Gebruik geen geparfumeerde zeep. Gebruik neutrale zeep die niet irriteert. Gebruik bij voorkeur helemaal geen zeep.  
  • Was uw vagina niet met de douchekop rechtstreeks op uw vagina gericht. 
  • Was uw aars van voren naar achteren, weg van de vagina.
Vrouw wast haar vagina van voren naar achteren. Ze gebruikt geen zeep.

Vervang tampons of maandverbanden regelmatig tijdens de menstruatie

Draag geen kleding die strak zit rond uw onderlichaam. 

Sommige vrouwen scheren hun schaamhaar. Dit kunt u doen omdat u dat aantrekkelijker vindt, maar het is niet nodig voor een goede hygiëne. 

Als u uw vulva goed verzorgt, loopt u minder risico lopen op het krijgen van een vaginale infectie.  

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood: