Overview of the vulva

Vulva

External part of the female sexual organ. The labia, clitoris, urinary meatus and the opening to the vagina are all part of the vulva.

Vulva

Geheel van de zichtbare (uitwendige) vrouwelijke geslachtsdelen. De schaamlippen, clitoris, plasgaatje en de opening van de vagina vormen samen de vulva.

Standard: Vulva
Neutral: Schaamspleet