Evlat edinme

Bir çocuğu evlat edinme biyolojik olarak sizin çocuğunuz olmayan bir çocuğun yasal ebeveyni olmanız anlamına gelmektedir.

Kuzen gibi ailenizin ferdi olan bir çocuğu, partnerinizin çocuğunu veya tanımadığınız bir çocuğu evlat edinebilirsiniz. Belçikalı bir çocuğu veya başka bir ülkeden bir çocuğu evlat edinmeyi seçebilirsiniz.

Evlat edinme yasası karmaşıktır. Burada bazı temel bilgileri bulacaksınız. Daha fazla bilgi ve yasal tavsiye için uzman bir kurum ile iletişime geçin.

Bir çift ve evlat edindikleri çocuk

Evlat edinme prosedürü aşağıdaki koşulların sağlandığı durumda Belçika’da gerçekleştirilebilir:

 • evlat edinen ebeveyn veya evlat edinecek kişi Belçika vatandaşlığına sahip olacak veya
 • bu kişilerden birinin düzenli ikamet yeri Belçika’da olacak.

Belçika yasası

Kimler evlat edinebilir?

 • Belçika vatandaşlığı olan veya düzenli ikamet yeri Belçika’da olan kişiler;
 • Evli bir erkek ve kadın, 2 evli erkek veya 2 evli kadın;
 • Bir erkek ve bir kadın, kayıtlı bir partnerliği olan veya resmi evrak olmadan birlikte yaşayan 2 erkek veya 2 kadın;
 • Bireysel bir kadın veya erkek.

Yaş ve gerekli özellikler

Evlat edinen ebeveyn en az 25 yaşında olmalı ve evlat edinen ebeveyn ile çocuk arasında en az 15 yıllık bir yaş farkı olmalıdır. Eğer eşinizin çocuğunu evlat edinmek istiyorsanız, kendiniz 18 yaşında olmalısınız ve yaş farkı en az 10 olmalıdır.
Gerekli sosyal ve psikolojik özelliklere sahipseniz bir çocuğu evlat edinebilirsiniz. Bunun mahkeme kararıyla onaylanması gerekmektedir.

Prosedür

Prosedür, birçok aşamadan ve yasal gereksinimlerden oluşmakta ve genellikle birkaç yıl sürmektedir.

Tanıdığınız bir çocuğu evlat edinme prosedürü (örneğin: bir aile üyesi veya eşinizin çocuğu) tanımadığınız bir çocuğu evlat edinme prosedüründen farklıdır.

Başka bir ülkenin yasası ne zaman uygulanır?

Belçikalı hakim, evlat edinmenin yasal olarak mümkün olup olmadığına karar vermek için Belçika yasasını veya başka bir ülkenin yasasını uygulayacaktır.

Her iki partnerin de aynı vatandaşlığa sahip olduğu veya düzenli ikametlerinin aynı ülkede olduğu durumda, o ülkenin yasası uygulanacaktır. Örneğin: eğer siz ve partneriniz Rusya vatandaşıysanız, Rusya yasası uygulanacaktır.

Partnerlerden biri veya ikisinin Belçika vatandaşı olması veya düzenli ikamet yerinin Belçika’da olması durumunda, Belçika yasası uygulanacaktır.

Çocuğun menşe ülkesinin koşulları

Her menşe ülke spesifik koşullar koyar.

Örneğin:

 • Evlat edinen ebeveyn(lerin)in maksimum yaşı;
 • Ebeveyn(ler) ve çocuk arasındaki maksimum yaş farkı;
 • Heteroseksüel bir ilişki içerisinde olmak (bir erkek ve bir kadın);
 • Sabıka kaydının olmaması;
 • Bir sağlık sertifikasının bulunması, bazı durumlarda kısırlığın bir kanıtını içermesi.

Koruyucu aile

Koruyucu aile evlat edinmeden farklıdır. Burada da, bir çocuk biyolojik ailesi dışında başka bir aile içerisinde büyür. Ancak, bu durumda, korunma altındaki çocuğun biyolojik ebeveynleri sürece dahil olmaya ve önemli kararlarda söz hakkına sahip olmaya devam edeceklerdir.

Normalde koruyucu aile geçicidir. Kısa süreli veya (oldukça) uzun süreli olabilir.

Koruyucu aile, ebeveynlerin çocuklarına kendilerinin bakmasının çok zor olduğu durumlarda bir çözüm sağlar. Bu sosyal veya finansal sebeplerden veya çocuğa bağlı (örneğin; engellilik veya psikiyatrik bir hastalık) spesifik nedenlerden kaynaklanabilir.

Adoptie

Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is.

U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent. U kunt kiezen om een kind uit België of een kind uit een ander land te adopteren.

De adoptiewet is ingewikkeld. Hieronder vindt u wat basisinformatie. Neem voor meer vragen en juridisch advies contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Een koppel en zijn geadopteerd kind

Adoptie kan plaatsvinden in België als:

 • de adoptieouder of de persoon die geadopteerd zal worden de Belgische nationaliteit heeft, of
 • de gebruikelijke woonplaats van een van deze personen in België is.

Belgische wet

Wie kan adopteren?

 • personen die de Belgische nationaliteit hebben of van wie de gebruikelijke woonplaats in België is;
 • een man en een vrouw die gehuwd zijn, 2 mannen die gehuwd zijn of 2 vrouwen die gehuwd zijn;
 • een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen die wettelijk samenwonen of die samenwonen zonder officieel document;
 • een man of vrouw alleen.

Leeftijd en vereiste kenmerken

De adoptieouder moet minstens 25 jaar oud zijn en er moet een leeftijdsverschil van minstens 15 jaar zijn tussen de adoptieouder en het kind. Als u het kind van uw echtgeno(o)t(e) wilt adopteren, moet u zelf 18 jaar oud zijn en moet het leeftijdsverschil minstens 10 jaar zijn.
U kunt alleen een kind adopteren als u over de nodige sociale en psychologische kwaliteiten beschikt. Dit moet via een besluit van een rechter bevestigd worden.

De procedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen en wettelijke vereisten, en neemt meestal enkele jaren in beslag.

De procedure voor het adopteren van een kind dat u al kent (bijvoorbeeld een familielid of het kind van uw echtgeno(o)t(e)) verschilt van de procedure voor het adopteren van een kind dat u niet kent.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

De Belgische rechter zal ofwel de Belgische wet ofwel de wet van een ander land toepassen om te beslissen of adoptie wettelijk mogelijk is.

Wanneer beide partners dezelfde nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in hetzelfde land gelegen is, zal de wet van dat land worden toegepast. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei de Russische nationaliteit hebben, zal de Russische wet worden toegepast.

Wanneer een of beide partners de Belgische nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in België is, zal de Belgische wet worden toegepast.

Voorwaarden van het land van herkomst van het kind

Elk land van herkomst legt specifieke voorwaarden op.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • maximumleeftijd van de adoptieouder(s);
 • maximaal leeftijdsverschil tussen de ouder(s) en het kind;
 • een heteroseksuele relatie hebben (een man en een vrouw);
 • geen strafblad hebben;
 • over een gezondheidscertificaat beschikken, soms met een bewijs van onvruchtbaarheid.

Pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Ook hier groeit een kind op in een gezin dat niet zijn/haar biologisch gezin is. In dit geval blijven de biologische ouders van het pleegkind echter betrokken en kunnen zij mee belangrijke beslissingen nemen.

Normaal is pleegzorg tijdelijk. De zorg kan voor een korte of (erg) lange termijn zijn.

Pleegzorg kan een oplossing zijn wanneer het voor ouders te moeilijk wordt om zelf voor hun kind te zorgen. Dit kan het gevolg zijn van sociale of financiële redenen, of van specifieke redenen betreffende het kind (bijvoorbeeld een kind met een handicap of een psychische stoornis).

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Vlaams Centrum voor Adoptie
Merkez Flaman evlat edinme mercisi- Evlat edinme hakkında bilgilendirme ve evlat edinme işlemlerinde destek
02 533 14 76, 02 533 14 77 (Pazartesi ve Çarşamba günleri 14-16 saatleri arası, Salı ve Perşembe günleri 9:30-12 saatleri arası açıktır)
Steunpunt Adoptie vzw
Evlat edinme hakkında bilgilendirme
078 15 13 27
Buitenlandse adoptiedienst
Yabancı evlatlık edinme dairesi - Yabancı çocukların evlat edinmesi için aracılık eden dairelerin listesi:
Dunya
Hizmet, etnik azınlık ailelerine etnik kimlikte bir çocuğu evlat edinme hizmeti sunar.
09 245 27 26 veya 0800 30181
Fara
Fara, gebelik tercihleri hakkında size bilgi verir ve bu konuda yol gösterir. İstenmeyen hamilelik, genç ebeveynlik, doğumdan önce testler ve kürtaj sonrasıyla başa çıkma konusunda yardımcı olur.
016 38 69 50 (09:00 - 16:00 saatleri arası)
Gewenst Kind
Evlat edinme konusunda arabuluculuk desteği
03 232 24 52
Pleegzorg Limburg
Üvey ebeveyn olmak ve ya evlatları için üvey ebeveyn bulmak isteyen insanlar için destek ve bilgilendirme.
089 84 07 60
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Üvey ebeveyn olmak ve ya evlatları için üvey ebeveyn bulmak isteyen insanlar için destek ve bilgilendirme.
09 245 27 26
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Üvey ebeveyn olmak ve ya evlatları için üvey ebeveyn bulmak isteyen insanlar için destek ve bilgilendirme.
0491 040 045
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel
Üvey ebeveyn olmak ve ya evlatları için üvey ebeveyn bulmak isteyen insanlar için destek ve bilgilendirme.
0491 56 76 76
Pleegzorg West-Vlaanderen
Üvey ebeveyn olmak ve ya evlatları için üvey ebeveyn bulmak isteyen insanlar için destek ve bilgilendirme.
051 212 166