Evlilik

Belçika’da kimler evlenebilir?

Partnerlerden biri bu koşulları sağlarsa Belçika’da evlenebilirsiniz:

 • Belçika uyruğuna sahip olma;
 • Belçika’da yasal ikamet iznine sahip olma;
 • 3 aydan fazla bir süre boyunca genel ikamet adresinin Belçika’da olması. Yasal ikamet izniniz olmasa bile Belçika’da yaşamakta olduğunuzu ispat etmeniz gerekir.
Bir belediye dairesinde evlenen bir kadın ve bir erkek.

Belçika’da evlenmek için diğer koşullar

 • Her iki partner de evlenmemiş veya boşanmış (bir evlilik yasal olarak sonlandığında) olmalıdır.
 • Partnerler yakın akraba olamazlar (örneğin: Erkek ve kız kardeşler birbirleriyle evlenemezler).
 • Her iki partner de 18 yaş veya üzeri olmalıdır. Ebeveynler ve mahkeme kabul ederse, 16 yaşından itibaren evlenmek de mümkündür.

Belçika uyruklu değilseniz, genellikle kendi ülkenizin kanunları geçerli olur. Örneğin: 16 yaşındaki Afgan bir kadın Belçika’da mahkeme kararı olmadan evlenebilir.
Aynı cinsiyet evliliği (2 erkek veya 2 kadının arasındaki ) bu kuralın dışındadır.

Aynı cinsiyetten biriyle evlenme

Aynı-cinsiyet evliliği 2003 yılından beri Belçika’da yasaldır.

Partnerlerden biri aynı cinsiyet evliliğini tanıyan bir ülkenin vatandaşıysa, o ülkenin yasaları geçerli olur. Bu durumda, diğer kişinin ülkesinin yasaları geçerli olmaz. Örneğin: Aynı cinsiyet evliliğinin kanunen yasak olduğu Uganda’nın vatandaşı olan bir erkek Belçikalı bir erkekle veya aynı cinsiyet evliliğini tanıyan başka bir ülkenin vatandaşı olan bir erkekle evlenebilir. Bu durumda Uganda yasası geçerli olmaz.

Aynı cinsiyet evliliği ile ilgili daha fazla bilgi almak için, Entegrasyon ve Vatandaşlığa Kabul Dairesi’nin Yasal Yardım Masası veya bir avukat ile iletişime geçin. Bu konularda deneyimi olan bir avukat bulmak için Holebifoon ile iletişime geçebilirsiniz.

Belediye dairesinde evlenen 2 erkek

Özgür seçim

Belçika’da herkes kiminle evlenmek istediğine karar vermekte özgürdür. Zorla yapılan evlilik kanunen yasaktır.

Birini isteği dışında başkasıyla evlenmeye zorlayan bir kişi 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. Evlilik gerçekleşmese de, baskı cezalandırılabilir. Baskı fiziksel veya psikolojik (tehditler veya duygusal baskı) olabilir.

Ayarlanmış bir evlilik, ebeveynler veya diğer aile üyeleri çocukları için bir partner seçtiklerinde gerçekleşir. Her iki eş de evlenmeyi tamamen kabul ediyorsa, bu yasal bir evliliktir.

Kayıtlı partnerlik

Partnerlerin birlikte kayıtlı bir partnerlik içerisinde olabilecekleri başka bir yasal durumdur (NL: wettelijk samenwonen). Bu bir miktar yasal koruma sağlar, ancak evlilik ile aynı değildir. Partnerlerin, paylaşılan aile evi ve diğer varlıklarına yönelik haklar ve görevler koyar. Bir kayıtlı partnerliği bitirmek evliliği bitirmekten daha kolaydır.

Kayıtlı partnerlik ile ilgili daha fazla bilgi için, Kruispunt Migratie Integratie Yasal Yardım Masası veya bir avukat ile iletişime geçebilirsiniz.

Huwelijk

Wie kan huwen in België?

U kunt huwen in België wanneer een van beide partners:

 • de Belgische nationaliteit heeft;
 • wettig in België verblijft;
 • zijn/haar gebruikelijke woonplaats al langer dan 3 maanden in België is. U moet bewijzen dat u in België woont, zelfs als u geen verblijfsvergunning heeft.
Een man en een vrouw huwen in een stadhuis.

Andere voorwaarden om te huwen in België

 • Beide partners moeten ongehuwd of gescheiden zijn (wanneer een huwelijk wettelijk beëindigd werd).
 • De partners mogen geen naaste verwanten zijn (broers en zussen kunnen bijvoorbeeld niet huwen).
 • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn. Als de ouders en rechtbank akkoord gaan, is het mogelijk om te huwen vanaf 16 jaar.

Als u geen Belgische nationaliteit heeft, is meestal de wet van uw thuisland van toepassing. Bijvoorbeeld: een Afghaanse vrouw van 16 kan zonder toestemming van de rechtbank huwen in België.
Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht (tussen 2 mannen of 2 vrouwen) vormt een uitzondering op deze regel.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is sinds 2003 wettelijk in België.

Als een van de partners de nationaliteit heeft van een land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt, is de wet van dat land van toepassing. De wet van het land van de andere partner geldt in dat geval niet. Bijvoorbeeld: een man uit Oeganda, waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar is, kan huwen met een Belgische man of met een man uit een ander land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt. De Oegandese wet is in dat geval niet van toepassing.

Als u meer informatie wilt over een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat. U kunt bellen naar de Holebifoon om een advocaat te vinden die hiermee ervaring heeft.

2 mannen huwen in een stadhuis

Vrije keuze

In België is iedereen vrij om te beslissen met wie hij/zij wil huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Iemand die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk).

Een huwelijk is gearrangeerd wanneer de ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen is nog een juridische vorm voor partners om samen te zijn. Een verklaring van wettelijk samenwonen biedt een bepaalde juridische bescherming, maar is niet hetzelfde als een huwelijk. De verklaring regelt de rechten en plichten van de partners op het vlak van een eventuele gedeelde gezinswoning en andere bezittingen. Het is eenvoudiger om een verklaring van wettelijk samenwonen te beëindigen dan een huwelijk. Ook partners van hetzelfde geslacht kunnen wettelijk samenwonen.

Neem voor meer informatie over wettelijk samenwonen contact op met de Juridische Helpdesk van het Kruispunt Migratie-Integratie of met een advocaat.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Agentschap Integratie & Inburgering - Göçmenlik Yasası Hukuk Servisi
Oturma durumu, aile birleşimi, sığınma ve sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili mevzuat hakkında bilgi. Mahallenizde bir yasal yardım masası bulun:
02 205 00 55 (yasal yardım masası)
Lumi
Homoseksüellik ve transgenderizm ile ilgili tüm soruları yanıtlamak için ücretsiz telefon numarası
0800 99 533
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun: