Căsătorie

Cine se poate căsători în Belgia?

Vă puteți căsători în Belgia dacă oricare dintre parteneri:

 • este de naționalitate belgiană;
 • are statut de ședere legală în Belgia;
 • a avut reședința obișnuită în Belgia timp de mai mult de 3 luni./Trebuie să demonstrați că ați trăit în Belgia, chiar dacă nu aveți statut de ședere legală.
Un bărbat și o femeie care se căsătoresc la primărie.

Alte condiții pentru căsătoria în Belgia

 • Ambii parteneri trebuie să fie necăsătoriți sau divorțați (încetarea juridică a căsătoriei).
 • Partenerii nu pot fi rude apropiate (de exemplu: frații și surorile nu se pot căsători).
 • Ambii parteneri trebuie să aibă cel puțin 18 ani.Este posibilă căsătoria începând cu vârsta de 16 ani, cu acordul părinților și al instanței.

Dacă nu aveți cetățenie belgiană, cel mai adesea se aplică legea din țara de origine.De exemplu: o femeie afgană de 16 ani se poate căsători în Belgia fără acordul instanței.
Căsătoria între persoane de același sex (căsătoria între 2 bărbați sau 2 femei) face excepție de la această regulă.

Căsătoria între persoane de același sex

Căsătoria între persoane de același sex este legală în Belgia din 2003.

Dacă unul din parteneri are cetățenia unei țări care recunoaște căsătoria între persoane de același sex, se aplică legea din țara respectivă. În acest caz, legea din țara celuilalt partener nu se aplică. De exemplu: Un bărbat din Uganda, în care căsătoria între persoane de același sex este interzisă prin lege, se poate căsători cu un bărbat belgian sau cu un bărbat dintr-o altă țară în care este recunoscută căsătoria între persoane de același sex. Legea ugandeză nu se aplică în acest caz.

Dacă doriți mai multe informații despre căsătoria între persoane de același sex, contactați serviciul de asistență juridică al Agenției de Integrare și Naturalizare sau un avocat. Puteți contacta Holebifoon pentru a găsi un avocat cu experiență în acest domeniu.

Doi bărbați care se căsătoresc la primărie

Libera alegere

În Belgia, orice persoană este liberă să își aleagă persoana cu care dorește să se căsătorească./O căsătorie forțată este interzisă prin lege.

O persoană care forțează o altă persoană să se căsătorească împotriva dorinței sale poate primi pedeapsa cu închisoarea de până la 2 ani./Chiar și atunci când căsătoria nu are loc în realitate, constrângerea este în continuare pasibilă de pedeapsă.Constrângerea poate fi fizică sau psihologică (amenințări sau presiune emoțională).

Căsătoria aranjată este cea în care părinții sau alți membri ai familiei aleg un partener pentru copilul lor. Atunci când ambii viitori soți sunt de acord cu căsătoria, aceasta este legală.

Parteneriatul civil

O altă formă legală în care partenerii pot fi împreună este parteneriatul civil (NL: wettelijk samenwonen). Acesta oferă o anumită protecție juridică, dar nu este același lucru cu căsătoria.Parteneriatul civil stabilește drepturile și obligațiile partenerilor în ceea ce privește locuința comună a familiei și alte proprietăți.Este mai ușor de pus capăt unui parteneriat civil decât unei căsătorii.

Pentru mai multe informații privind parteneriatul civil, puteți apela centrul de apeluri juridice al Kruispunt Migratie Integratie sau un avocat.

Huwelijk

Wie kan huwen in België?

U kunt huwen in België wanneer een van beide partners:

 • de Belgische nationaliteit heeft;
 • wettig in België verblijft;
 • zijn/haar gebruikelijke woonplaats al langer dan 3 maanden in België is. U moet bewijzen dat u in België woont, zelfs als u geen verblijfsvergunning heeft.
Een man en een vrouw huwen in een stadhuis.

Andere voorwaarden om te huwen in België

 • Beide partners moeten ongehuwd of gescheiden zijn (wanneer een huwelijk wettelijk beëindigd werd).
 • De partners mogen geen naaste verwanten zijn (broers en zussen kunnen bijvoorbeeld niet huwen).
 • Beide partners moeten 18 jaar of ouder zijn. Als de ouders en rechtbank akkoord gaan, is het mogelijk om te huwen vanaf 16 jaar.

Als u geen Belgische nationaliteit heeft, is meestal de wet van uw thuisland van toepassing. Bijvoorbeeld: een Afghaanse vrouw van 16 kan zonder toestemming van de rechtbank huwen in België.
Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht (tussen 2 mannen of 2 vrouwen) vormt een uitzondering op deze regel.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is sinds 2003 wettelijk in België.

Als een van de partners de nationaliteit heeft van een land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt, is de wet van dat land van toepassing. De wet van het land van de andere partner geldt in dat geval niet. Bijvoorbeeld: een man uit Oeganda, waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht strafbaar is, kan huwen met een Belgische man of met een man uit een ander land waar een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht erkend wordt. De Oegandese wet is in dat geval niet van toepassing.

Als u meer informatie wilt over een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, kunt u contact opnemen met de Juridische Helpdesk van het Agentschap Integratie & Inburgering of met een advocaat. U kunt bellen naar de Holebifoon om een advocaat te vinden die hiermee ervaring heeft.

2 mannen huwen in een stadhuis

Vrije keuze

In België is iedereen vrij om te beslissen met wie hij/zij wil huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Iemand die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk).

Een huwelijk is gearrangeerd wanneer de ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen is nog een juridische vorm voor partners om samen te zijn. Een verklaring van wettelijk samenwonen biedt een bepaalde juridische bescherming, maar is niet hetzelfde als een huwelijk. De verklaring regelt de rechten en plichten van de partners op het vlak van een eventuele gedeelde gezinswoning en andere bezittingen. Het is eenvoudiger om een verklaring van wettelijk samenwonen te beëindigen dan een huwelijk. Ook partners van hetzelfde geslacht kunnen wettelijk samenwonen.

Neem voor meer informatie over wettelijk samenwonen contact op met de Juridische Helpdesk van het Kruispunt Migratie-Integratie of met een advocaat.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Agentschap Integratie & Inburgering - Servicii juridice pe legea imigrației
Informații despre legislația privind statutul de rezident, reîntregirea familiei, azilul și accesu la serviciile de îngrijire medicală. Identificați o echipă în cartierul dumneavoastră:
02 205 00 55 (helpdesk juridic)
Lumi
Număr de telefon gratuit pentru răspunsuri la toate întrebările cu privire la homosexualitate și transgeneritate
0800 99 533
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW: