Samenwonen

Koppels, met of zonder kinderen, kunnen besluiten om te gaan samenwonen. Ze hebben dan verschillende opties:

  • Huwen of wettelijk samenwonen (wettelijk contract);
  • Samenwonen zonder te huwen of wettelijk samen te wonen.

Bij wettelijk samenwonen wordt een contract getekend in het stadhuis. U kunt ook een standaard contract tekenen of een persoonlijk contract laten opstellen bij de notaris. De rechten en plichten zijn anders dan die van een huwelijkscontract. 

Sommige koppels hebben een relatie maar wonen niet samen. Dit soort relatie wordt een latrelatie genoemd ('Living Apart Together').

Een koppel dat samenwoont en samen televisie kijkt

Living together

Couples, with or without children, can decide they want to live together. They have different options:

  • Get married or enter into a legally registered partnership (legal contract);
  • Live together without marriage or a legal contract.

When you enter a legally registered partnership, you sign a contract in the town hall. You can also sign a standard contract or have a personal contract prepared by a notary. The rights and obligations are different to those of a marriage contract.

Some couples have a relationship, but they do not live together. This kind of relationship is called ’living apart together’.

Couple living together: watching television together

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt: