Adopția

Când adoptați un copil, deveniți părintele legal al unui copil care nu este copilul dumneavoastră biologic.

Puteți adopta un copil care este membru al familiei dumneavoastră (de exemplu: un văr), copilul partenerului sau partenerei dumneavoastră sau un copil pe care nu îl cunoașteți.Puteți alege să adoptați un copil din Belgia sau un copil dintr-o altă țară.

Legea privind adopția este complexă.Aici veți găsi câteva informații de bază.Pentru mai multe întrebări și consultanță juridică, puteți contacta o organizație specializată.

Un cuplu și copilul lor adoptat

Procedura de adopție poate avea loc în Belgia dacă:

 • părintele adoptiv sau persoana care va fi adoptată este de naționalitate belgiană sau
 • locul obișnuit de reședință al uneia dintre aceste persoane se află în Belgia.

Legea belgiană

Cine poate adopta?

 • persoanele care au naționalitate belgiană sau al căror loc obișnuit de reședință se află în Belgia;
 • un bărbat și o femeie căsătoriți, 2 bărbați căsătoriți sau 2 femei căsătorite;
 • un bărbat și o femeie, doi bărbați sau două femei care au încheiat un parteneriat civil sau care trăiesc împreună fără un document oficial

;

 • o femeie singură sau un bărbat singur.

Vârsta și calitățile necesare

Părintele adoptiv trebuie să aibă cel puțin 25 de ani și trebuie să fie o diferență de vârstă de cel puțin 15 ani între părintele adoptiv și copil.Dacă doriți să adoptați copilul soțului sau soției dumneavoastră, trebuie să aveți cel puțin 18 ani, iar diferența de vârstă trebuie să fie de minim 10 ani.
Puteți adopta un copil doar dacă aveți calitățile sociale și psihologice necesare. Acestea trebuie confirmate printr-o hotărâre a instanței.

Procedura

Procedura constă în mai multe etape și cerințe legale și durează de obicei câțiva ani.

Procedura de adopție a unui copil pe care îl cunoașteți deja (de exemplu: un membru al familiei sau copilul soțului sau soției dumneavoastră) este diferită de procedura de adopție a unui copil pe care nu îl cunoașteți.

Când se aplică legea unei alte țări?

Instanța din Belgia va aplica fie legea belgiană, fie legea unei alte țări pentru a decide dacă adopția este posibilă din punct de vedere legal.

Atunci când ambii parteneri au aceeași naționalitate sau au locul obișnuit de reședință în aceeași țară, se va aplica legea din țara respectivă.De exemplu: dacă dumneavoastră și partenerul sau partenera dumneavoastră sunteți de naționalitate rusă, se va aplica legea din Rusia.

Atunci când unul dintre parteneri sau ambii parteneri sunt de naționalitate belgiană sau au locul obișnuit de reședință în Belgia, se va aplica legea belgiană.

Condițiile din țara de origine a copilului

Fiecare țară de origine impune anumite condiții.

De exemplu:

 • vârsta maximă a părintelui (părinților) adoptiv(i);
 • diferența maximă de vârstă între părinte (părinți) și copil;
 • să se afle într-o relație heterosexuală (un bărbat și o femeie);
 • absența cazierului judiciar;
 • existența unui certificat de sănătate, care uneori trebuie să includă dovada de infertilitate.

Asistența maternală

Asistența maternală este diferită de adopție. Aici, copilul crește tot într-o familie diferită de familia lui biologică./ Cu toate acestea, în acest caz, părinții biologici ai copilului aflat în asistență maternală continuă să se implice și să aibă un cuvânt de spus în deciziile importante.

Asistența maternală este de obicei temporară. Aceasta poate fi pe termen scurt sau pe termen (foarte) lung.

Asistența maternală este o soluție atunci când părinților le este prea dificil să aibă ei înșiși grijă de copilul lor. Acest lucru poate fi necesar din motive sociale sau financiare, sau din motive specifice legate de copil (de exemplu: un copil cu handicap sau cu o tulburare psihiatrică).

Adoptie

Een kind adopteren betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is.

U kunt kiezen voor de adoptie van een kind dat een familielid is (bijvoorbeeld: een neef of nicht), het kind van uw partner of een kind dat u niet kent. U kunt kiezen om een kind uit België of een kind uit een ander land te adopteren.

De adoptiewet is ingewikkeld. Hieronder vindt u wat basisinformatie. Neem voor meer vragen en juridisch advies contact op met een gespecialiseerde organisatie.

Een koppel en zijn geadopteerd kind

Adoptie kan plaatsvinden in België als:

 • de adoptieouder of de persoon die geadopteerd zal worden de Belgische nationaliteit heeft, of
 • de gebruikelijke woonplaats van een van deze personen in België is.

Belgische wet

Wie kan adopteren?

 • personen die de Belgische nationaliteit hebben of van wie de gebruikelijke woonplaats in België is;
 • een man en een vrouw die gehuwd zijn, 2 mannen die gehuwd zijn of 2 vrouwen die gehuwd zijn;
 • een man en een vrouw, 2 mannen of 2 vrouwen die wettelijk samenwonen of die samenwonen zonder officieel document;
 • een man of vrouw alleen.

Leeftijd en vereiste kenmerken

De adoptieouder moet minstens 25 jaar oud zijn en er moet een leeftijdsverschil van minstens 15 jaar zijn tussen de adoptieouder en het kind. Als u het kind van uw echtgeno(o)t(e) wilt adopteren, moet u zelf 18 jaar oud zijn en moet het leeftijdsverschil minstens 10 jaar zijn.
U kunt alleen een kind adopteren als u over de nodige sociale en psychologische kwaliteiten beschikt. Dit moet via een besluit van een rechter bevestigd worden.

De procedure

De procedure bestaat uit verschillende stappen en wettelijke vereisten, en neemt meestal enkele jaren in beslag.

De procedure voor het adopteren van een kind dat u al kent (bijvoorbeeld een familielid of het kind van uw echtgeno(o)t(e)) verschilt van de procedure voor het adopteren van een kind dat u niet kent.

Wanneer is de wet van een ander land van toepassing?

De Belgische rechter zal ofwel de Belgische wet ofwel de wet van een ander land toepassen om te beslissen of adoptie wettelijk mogelijk is.

Wanneer beide partners dezelfde nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in hetzelfde land gelegen is, zal de wet van dat land worden toegepast. Als u en uw partner bijvoorbeeld allebei de Russische nationaliteit hebben, zal de Russische wet worden toegepast.

Wanneer een of beide partners de Belgische nationaliteit hebben of als hun gebruikelijke woonplaats in België is, zal de Belgische wet worden toegepast.

Voorwaarden van het land van herkomst van het kind

Elk land van herkomst legt specifieke voorwaarden op.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • maximumleeftijd van de adoptieouder(s);
 • maximaal leeftijdsverschil tussen de ouder(s) en het kind;
 • een heteroseksuele relatie hebben (een man en een vrouw);
 • geen strafblad hebben;
 • over een gezondheidscertificaat beschikken, soms met een bewijs van onvruchtbaarheid.

Pleegzorg

Pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Ook hier groeit een kind op in een gezin dat niet zijn/haar biologisch gezin is. In dit geval blijven de biologische ouders van het pleegkind echter betrokken en kunnen zij mee belangrijke beslissingen nemen.

Normaal is pleegzorg tijdelijk. De zorg kan voor een korte of (erg) lange termijn zijn.

Pleegzorg kan een oplossing zijn wanneer het voor ouders te moeilijk wordt om zelf voor hun kind te zorgen. Dit kan het gevolg zijn van sociale of financiële redenen, of van specifieke redenen betreffende het kind (bijvoorbeeld een kind met een handicap of een psychische stoornis).

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Vlaams Centrum voor Adoptie
Autoritatea centrală flamandă pentru adopție - Informații privind adopția și ajutor cu procedurile de adopție
02 533 14 76, 02 533 14 77 (luni și miercuri de la 14:00 la 16:00, marți și joi de la 9:30 la 12:00)
Steunpunt Adoptie vzw
Informații privind adopția
078 15 13 27
Buitenlandse adoptiedienst
Agenție pentru adopții în străinătate - Lista agențiilor de mediere pentru adopția unui copil din străinătate:
Dunya
Serviciu care oferă familiilor minorităților etnice posibilitatea de a deveni o familie adoptivă pentru copii de plasament cu aceeași origine etnică.
09 245 27 26 sau 0800 30181
Fara
Fara ascultă, vă oferă informații și vă ghidează în alegerile dumneavoastră privind sarcina. Oferă ajutor pentru sarcinile neplanificate, ce înseamnă să fii părinte tânăr, teste înainte de nașterea copilului și gestionarea perioadei de după avort.
016 38 69 50 (9:00-16:00)
Gewenst Kind
Servicii de mediere în vederea adopției
03 232 24 52
Pleegzorg Limburg
Informații și sprijin pentru persoanele care doresc sa devină părinți adoptivi sau doresc să găsească o familie adoptivă pentru copilul lor.
089 84 07 60
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Informații și sprijin pentru persoanele care doresc sa devină părinți adoptivi sau doresc să găsească o familie adoptivă pentru copilul lor.
09 245 27 26
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Informații și sprijin pentru persoanele care doresc sa devină părinți adoptivi sau doresc să găsească o familie adoptivă pentru copilul lor.
0491 040 045
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel
Informații și sprijin pentru persoanele care doresc să devină părinți adoptivi sau care doresc să găsească o familie adoptivă pentru copilul lor.
0491 56 76 76
Pleegzorg West-Vlaanderen
Informații și sprijin pentru persoanele care doresc sa devină părinți adoptivi sau doresc să găsească o familie adoptivă pentru copilul lor.
051 212 166