Çfarë është virgjëria?

Virgjëri do të thotë se dikush nuk ka kryer ende marrëdhënie seksuale. Përveç marrëdhënies seksuale, ekzistojnë edhe shumë lloje seksi të tjerë.

Të dy djemtë (burrat) dhe vajzat (gratë) mund të jenë të virgjër.

Himeni: jo provë e virgjërisë

Ju nuk mund të shikoni ose të ndjeni që dikush është e virgjër. Madje as një mjek nuk mund ta bëjë këtë.

Himeni nuk është një provë e virgjërisë:

  • Himeni nuk është një membranë që mbyll vaginën. Për këtë arsye himeni nuk çahet plotësisht kur një grua kryen marrëdhënie seksuale për herë të parë.
  • Një grua nuk gjakoset gjithmonë kur kryen marrëdhënie seksuale për herë të parë. Te shumica e grave nuk ndodh. Nëse himeni është shumë i ngushtë, një grua mund të gjakoset pak. Operacionet për të ndërtuar ose rivendosur himenin shumë shpesh nuk bëjnë ndonjë ndryshim.
  • Një grua nuk mund të humbasë virgjërinë e saj duke përdorur tamponë gjatë ciklit menstrual. Nëse doni të ndiheni më e sigurt, ju më mirë mund të përdorni pecetat sanitare.
Grua e ulur me këmbët e hapura. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Grua e ulur me këmbët e hapura. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Detaj i himenit brenda vaginës: një kurorë elastike prej indi. Himeni nuk është një membranë që mbyll vaginën.
Detaj i himenit brenda vaginës: një kurorë elastike prej indi. Himeni nuk është një membranë që mbyll vaginën.
Detaj i një himeni më të gjerë që nuk shqyhet gjatë marrëdhënies seksuale. Kjo është ajo që ndodh në shumicën e rasteve.
Detaj i një himeni më të gjerë që nuk shqyhet gjatë marrëdhënies seksuale. Kjo është ajo që ndodh në shumicën e rasteve.

Wat is maagdelijkheid?

Een maagd is iemand die nog nooit geslachtgemeenschap heeft gehad. Maar er bestaan ook andere soorten seks

Zowel jongens (mannen) als meisjes (vrouwen) kunnen maagd zijn. 

Maagdenvlies: geen bewijs van maagdelijkheid

U kunt niet zien of voelen of iemand nog maagd is. Zelfs een dokter niet.

Het maagdenvlies is geen bewijs van maagdelijkheid:

  • Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit. Het maagdenvlies scheurt dus meestal niet wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.
  • De meeste vrouwen bloeden niet als ze voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben. Alleen als het maagdenvlies erg strak is, kan een vrouw een beetje bloeden. Operaties om het maagdenvlies te herstellen maken dikwijls geen verschil.
  • Een vrouw kan haar maagdelijkheid niet verliezen door een tampon in te brengen tijdens de menstruatie. Als u zich zekerder wilt voelen, kunt u maandverband gebruiken. 
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Planning Marolles
Qendër për kujdesin mjekësor dhe psikologjik, për informacion rreth kontracepsionit, virgjërisë dhe seksualitetit dhe abortimit
02 511 29 90
Rutgershuis Oost
Informacion dhe kujdes mjekësor anonim për kontracepsionin, virgjërinë dhe seksualitetin
+31 26 4422593, +31 26 4436457