بکارت یعنی چه؟

باکرگی به معنای این است که فردی هنوز آمیزش جنسی نداشته است. علاوه بر آمیزش جنسی، انواع مختلف سکس وجود دارند.

هر دو جنس، پسر (مرد) و دختر (زن) ،ممکن است که باکره باشند.

پرده بکارت: سندی بر اثبات باکرگی نیست.

باکرگی افراد حس کردنی یا دیدنی نیست. حتی دکتر هم نمی تواند این کار را انجام دهد.

پرده بکارت سندی برای اثبات باکرگی محسوب نمی شود.

  • پرده بکارت غشایی نیست که واژن را می بندد. بنابراین وقتی زنی برای اولین بار آمیزش جنسی دارد، پرده بکارت کاملاً پاره نمی شود.
  • همیشه زنان در اولین آمیزش جنسی خود دچار خونریزی نمی شوند. اکثر زنان در اولین امیزش خونریزی ندارند. اگر پرده بکارت خیلی تنگ باشد، ممکن است زنی قدری خونریزی داشته باشد. عمل هایی که برای بازسازی یا بازگرداندن پرده بکارت انجام می شوند، اغلب تفاوتی ایجاد نمی کنند.
  • زن با استفاده ازتامپون هنگام عادت ماهانه بکارت خود را از دست نمی دهد. اگر می خواهید خیالتان راحت تر باشد، می توانید به جای آن از نوار بهداشتی استفاده کنید.
زن  دراز کشیده با پاهای باز. تأکید روی اندام های جنسی خارجی ست.
زن دراز کشیده با پاهای باز. تأکید روی اندام های جنسی خارجی ست.
جزئیات پرده بکارت در داخل واژن: بافتی با لبه ارتجاعی. پرده بکارت غشایی نیست که واژن را می بندد.
جزئیات پرده بکارت در داخل واژن: بافتی با لبه ارتجاعی. پرده بکارت غشایی نیست که واژن را می بندد.
جزئیات پرده بکارت گشادتر که هنگام آمیزش جنسی پاره نشده است. در اکثر مواقع چنین می شود.
جزئیات پرده بکارت گشادتر که هنگام آمیزش جنسی پاره نشده است. در اکثر مواقع چنین می شود.

Wat is maagdelijkheid?

Een maagd is iemand die nog nooit geslachtgemeenschap heeft gehad. Maar er bestaan ook andere soorten seks

Zowel jongens (mannen) als meisjes (vrouwen) kunnen maagd zijn. 

Maagdenvlies: geen bewijs van maagdelijkheid

U kunt niet zien of voelen of iemand nog maagd is. Zelfs een dokter niet.

Het maagdenvlies is geen bewijs van maagdelijkheid:

  • Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit. Het maagdenvlies scheurt dus meestal niet wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.
  • De meeste vrouwen bloeden niet als ze voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben. Alleen als het maagdenvlies erg strak is, kan een vrouw een beetje bloeden. Operaties om het maagdenvlies te herstellen maken dikwijls geen verschil.
  • Een vrouw kan haar maagdelijkheid niet verliezen door een tampon in te brengen tijdens de menstruatie. Als u zich zekerder wilt voelen, kunt u maandverband gebruiken. 
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Planning Marolles
خدمات پزشکی و روانپزشکی، اطلاعاتی درباره جلوگیری، بکارت و تمایلات جنسی و مرکز سقط جنین
02 511 29 90
Rutgershuis Oost
مراقبت پزشکی ناشناس و اطلاعاتی در خصوص جلوگیری، بکارت و تمایلات جنسی
+31 26 4422593, +31 26 4436457