Какво е девственост?

Девствеността се отнася за човек, който все още не е имал полово сношение. Има много други видове секс освен половото сношение.

Девствени могат да бъдат и момчетата (мъжете), и момичета (жените).

Девствена ципа: не е доказателство за девственост

Вие не може да видите или усетите, че някой е девствен. Дори и лекар не може това.

Девствената ципа не е доказателство за девственост:

  • Девствената ципа не е мембрана, която затваря влагалището. Поради това девствената ципа не се разкъсва напълно, когато жената има полово сношение за първи път.
  • Жената не винаги кърви, когато има полово сношение за първи път. При повечето жени това не става. Ако девствената ципа е много опъната, жената може да кърви малко. Операциите за изграждане или възстановяване на девствената ципа много често не променят съществено нещата.
  • Жената не може да изгуби девствеността си, като използва тампони по време на менструация. Ако искате да се чувствате по-сигурна, може да използвате вместо това дамски превръзки.
Жена, легнала с разтворени крака. Фокусът е върху външните полови органи.
Жена, легнала с разтворени крака. Фокусът е върху външните полови органи.
Детайл от девствената ципа във вътрешността на влагалището: еластичен пръстен от тъкан. Девствената ципа не е мембрана, която затваря влагалището.
Детайл от девствената ципа във вътрешността на влагалището: еластичен пръстен от тъкан. Девствената ципа не е мембрана, която затваря влагалището.
Детайл от по-широка девствена ципа, която не се разкъсва при полово сношение. Това се случва в повечето случаи.
Детайл от по-широка девствена ципа, която не се разкъсва при полово сношение. Това се случва в повечето случаи.

Wat is maagdelijkheid?

Een maagd is iemand die nog nooit geslachtgemeenschap heeft gehad. Maar er bestaan ook andere soorten seks

Zowel jongens (mannen) als meisjes (vrouwen) kunnen maagd zijn. 

Maagdenvlies: geen bewijs van maagdelijkheid

U kunt niet zien of voelen of iemand nog maagd is. Zelfs een dokter niet.

Het maagdenvlies is geen bewijs van maagdelijkheid:

  • Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit. Het maagdenvlies scheurt dus meestal niet wanneer een vrouw voor de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.
  • De meeste vrouwen bloeden niet als ze voor de eerste keer geslachtsgemeenschap hebben. Alleen als het maagdenvlies erg strak is, kan een vrouw een beetje bloeden. Operaties om het maagdenvlies te herstellen maken dikwijls geen verschil.
  • Een vrouw kan haar maagdelijkheid niet verliezen door een tampon in te brengen tijdens de menstruatie. Als u zich zekerder wilt voelen, kunt u maandverband gebruiken. 
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van het maagdenvlies binnenin de vagina: een soepel randje huidweefsel. Het maagdenvlies is geen vlies dat de vagina afsluit.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.
Detail van een breder maagdenvlies dat niet scheurt bij geslachtsgemeenschap. Dit is wat meestal gebeurt.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Planning Marolles
Медицинска и психологическа грижа, информация за контрацепция, девственост и сексуалност и център за аборти
02 511 29 90
Rutgershuis Oost
Анонимно медицинско обслужване и информация за контрацепция, девственост и сексуалност
+31 26 4422593, +31 26 4436457