انتخاب شریک

بر اساس قانون، در اروپا مردم می توانند آزادانه شریک خودشان را انتخاب کنند.

مردم بر اساس معیارهایی شخصی و خاص، شریک خود را انتخاب می کنند. اغلب مردم به این معیارها آگاه نیستند. برخی نیز به آن ها آگاهی دارند و فقط شریکی را می خواهند که با معیارها یشان مطابقت کند. برخی از این معیار ها بر اساس عوامل زیر اند:

 • ریشه قومی نژادی؛
 • شخصیت؛
 • هوش؛
 • خلق؛
 • موقعیت مالی؛
 • شکل ظاهری و…
خانمی شادمانه شریکی که انتخاب کرده است را در آغوش گرفته

زن و مرد هر دو می توانند برای شروع یک رابطه اقدامکنند.

برخی اوقات، والدین یا سایر اعضای خانواده، فردی را برای ازدواج با فرزندانشان انتخاب می کنند. این ازدواج سنتی نامیده می شود. جوانان اغلب خودشان تصمیم می گیرند که می خواهند ازدواج کنند یا خیر، اما همیشه این گونه نیست. ازدواج تحمیلی ممنوعیت قانونی دارد.

Een partner kiezen

Volgens de wet in Europa is iedereen vrij om een eigen partner te kiezen.

Mensen kiezen een partner op basis van bepaalde criteria, en vaak beseffen zij niet dat zij die criteria hanteren. Sommigen zijn zich er wel bewust van en willen alleen een partner die aan deze criteria beantwoordt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • afkomst;
 • persoonlijkheid;
 • intelligentie;
 • humor;
 • financiële situatie;
 • uiterlijk...
Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Zowel mannen als vrouwen kunnen het initiatief nemen om een relatie aan te gaan.

Soms kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kind zal huwen. Dit wordt een gearrangeerd huwelijk genoemd. De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Ella
اطلاعاتی در خصوص مهاجرت برای ازدواج، روابط و ازدواج های مختلط و جنسیت
02 209 34 69
Réseau Mariage et Migration
شماره تلفن برای سؤالات مربوط به ازدواج اجباری
0800 90 901
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: