Të zgjedhësh një partner

Sipas ligjit në Evropë njerëzit mund të zgjedhin lirisht partnerin e tyre.

Njerëzit zgjedhin një partner bazuar në kritere të caktuara. Shpesh njerëzit nuk janë të vetëdijshëm që ata po i përdorin këto kritere. Disa njerëz janë të vetëdijshëm për to dhe duan veç një partner që i plotëson ato kritere. Për shembull:

 • origjina;
 • personaliteti;
 • inteligjenca;
 • humori;
 • situata financiare;
 • paraqitja;
Një grua duke përqafuar e lumtur partnerin që ajo zgjodhi

Të dy burrat dhe gratë mund të marrin iniciativën për të filluar një marrëdhënie.

Ndonjëherë prindërit ose pjesëtarë të tjerë të familjes zgjedhin personin që fëmija i tyre do të martohet. Kjo quhet një martesë e ujdisur. Të rinjtë shpesh mund të vendosin nëse duan të martohen ose jo, por ky nuk është gjithmonë rasti. Një martesë e detyruar ndalohet me ligj.

Een partner kiezen

Volgens de wet in Europa is iedereen vrij om een eigen partner te kiezen.

Mensen kiezen een partner op basis van bepaalde criteria, en vaak beseffen zij niet dat zij die criteria hanteren. Sommigen zijn zich er wel bewust van en willen alleen een partner die aan deze criteria beantwoordt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • afkomst;
 • persoonlijkheid;
 • intelligentie;
 • humor;
 • financiële situatie;
 • uiterlijk...
Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Zowel mannen als vrouwen kunnen het initiatief nemen om een relatie aan te gaan.

Soms kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kind zal huwen. Dit wordt een gearrangeerd huwelijk genoemd. De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Ella
Informacion për emigrimin për shkak martese, marrëdhëniet dhe martesat e përziera dhe për gjininë
02 209 34 69
Réseau Mariage et Migration
Numër telefoni për pyetjet lidhur me martesën e detyruar
0800 90 901
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj: