Choosing a partner

By law, people in Europe can freely choose their own partner.

People choose a partner based on certain criteria, and are often not aware that they apply those criteria. Some people are aware of them and only want a partner who meets those criteria. For example:

 • origin;
 • personality;
 • intelligence;
 • humour;
 • financial situation;
 • appearance.
A woman happily embracing the partner she chose

Both men and women can take the initiative to start a relationship.

Sometimes the parents or other family members choose the person their child will marry. This is called an arranged marriage. The youngsters can often decide if they want to get married or not, but this is not always the case. Forced marriage is forbidden by law.

Een partner kiezen

Volgens de wet in Europa is iedereen vrij om een eigen partner te kiezen.

Mensen kiezen een partner op basis van bepaalde criteria, en vaak beseffen zij niet dat zij die criteria hanteren. Sommigen zijn zich er wel bewust van en willen alleen een partner die aan deze criteria beantwoordt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • afkomst;
 • persoonlijkheid;
 • intelligentie;
 • humor;
 • financiële situatie;
 • uiterlijk...
Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Zowel mannen als vrouwen kunnen het initiatief nemen om een relatie aan te gaan.

Soms kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kind zal huwen. Dit wordt een gearrangeerd huwelijk genoemd. De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

More information or help needed?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
Ella
Information on marriage migration, mixed marriages and relationships, and gender
02 220 38 95
Réseau Mariage et Migration
Telephone number for questions regarding forced marriage
0800 90 901
Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood: