Partnerkeuze

In België is iedereen vrij om zijn/haar partner te kiezen en te beslissen met wie hij/zij wil huwen.

Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Een persoon die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk). Heeft u vragen hierover of zoekt u hulp, neem dan contact op met een CAW.

Een gearrangeerd huwelijk is wanneer ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Partner choice

In Belgium, everyone is free to choose his/her partner and decide who he/she wants to marry

Forced marriage is forbidden by law. A person who forces somebody else to marry against his/her will can be punished with a prison sentence of up to 2 years. Even if the marriage does not actually take place, the coercion can still be punished. The coercion can be physical or psychological (threats or emotional pressure). If you have questions about this or are looking for help, contact a CAW.

An arranged marriage is when parents or other family members choose a partner for their child. When both spouses-to-be fully agree to the marriage, this is a legal marriage.

A woman happily embracing the partner she chose

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: