Wybór partnera

Zgodnie z europejskim prawem każda osoba może samodzielnie wybierać swojego partnera.

Osoby wybierają partnerów w oparciu o określone kryteria. Często nie zdają sobie sprawy z tego, że posługują się tymi kryteriami. Natomiast niektórzy są ich świadomi i chcą wyłącznie partnera, który je spełnia. Są to na przykład:

 • pochodzenie;
 • osobowość;
 • poziom inteligencji;
 • poczucie humoru;
 • sytuacja finansowa;
 • wygląd zewnętrzny...
Szczęśliwa kobieta obejmuje wybranego przez siebie partnera

Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą podejmować inicjatywę mającą na celu nawiązanie związku.

Czasem rodzice lub inni członkowie rodziny wybierają osobę, którą poślubi dziecko. Nazywane jest to zaaranżowanym małżeństwem. Osoby często mogą zdecydować, czy chcą wstąpić w związek małżeński, ale nie zawsze. Zawieranie małżeństwa pod przymusem jest zabronione przez prawo.

Een partner kiezen

Volgens de wet in Europa is iedereen vrij om een eigen partner te kiezen.

Mensen kiezen een partner op basis van bepaalde criteria, en vaak beseffen zij niet dat zij die criteria hanteren. Sommigen zijn zich er wel bewust van en willen alleen een partner die aan deze criteria beantwoordt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • afkomst;
 • persoonlijkheid;
 • intelligentie;
 • humor;
 • financiële situatie;
 • uiterlijk...
Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Zowel mannen als vrouwen kunnen het initiatief nemen om een relatie aan te gaan.

Soms kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kind zal huwen. Dit wordt een gearrangeerd huwelijk genoemd. De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Ella
Informacje na temat migracji w celu zawarcia małżeństwa, małżeństw i związków mieszanych oraz płci
02 209 34 69
Réseau Mariage et Migration
Infolinia udzielająca pomocy w kwestiach małżeństw zawieranych pod przymusem
0800 90 901
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy: