Een partner kiezen

Volgens de wet in Europa is iedereen vrij om een eigen partner te kiezen.

Mensen kiezen een partner op basis van bepaalde criteria, en vaak beseffen zij niet dat zij die criteria hanteren. Sommigen zijn zich er wel bewust van en willen alleen een partner die aan deze criteria beantwoordt. Voorbeelden hiervan zijn:

 • afkomst;
 • persoonlijkheid;
 • intelligentie;
 • humor;
 • financiële situatie;
 • uiterlijk...
Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Zowel mannen als vrouwen kunnen het initiatief nemen om een relatie aan te gaan.

Soms kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kind zal huwen. Dit wordt een gearrangeerd huwelijk genoemd. De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. Een gedwongen huwelijk is strafbaar.

Choosing a partner

By law, people in Europe can freely choose their own partner.

People choose a partner based on certain criteria, and are often not aware that they apply those criteria. Some people are aware of them and only want a partner who meets those criteria. For example:

 • origin;
 • personality;
 • intelligence;
 • humour;
 • financial situation;
 • appearance.
A woman happily embracing the partner she chose

Both men and women can take the initiative to start a relationship.

Sometimes the parents or other family members choose the person their child will marry. This is called an arranged marriage. The youngsters can often decide if they want to get married or not, but this is not always the case. Forced marriage is forbidden by law.

Meer informatie of hulp nodig?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt:
Ella
Informatie over huwelijksmigratie, gemengde huwelijken en relaties, en gender
02 220 38 95
Réseau Mariage et Migration
Telefoonnummer voor vragen over gedwongen huwelijk
0800 90 901
Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt: