Më shumë informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor

Mund të gjeni të dhënat e kontaktit të profesionistëve të shëndetësisë më poshtë. Mund t'i filtroni kontaktet sipas temës. 

1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
ADDE
Association pour le droit des étrangers (Shoqata për të drejtat e të huajve) - Informacion ligjor për statusin e qëndrimit, bashkimin familjar, azilin dhe punën
02 227 42 41 (Të hënën 9:00-12:00, të mërkurën 14:00-17:00)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Mbështetje për personat që jetojnë me virusin HIV
02 514 29 65, 0800 20 120 (falas 18:00-21:00)
Alias
Ndihmë mjekësore dhe sociale për punonjësit e seksit meshkuj
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Anders Gewoon
Për personat transgjendër dhe të njohurit e tyre. Të gjithë janë të mirëpritur.
0486 134 690
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
Association Muungano vzw
Organizatë e drejtuar nga vullnetarë me HIV për njerëzit me HIV. Muungano ofron mbështetje dhe këshilla për njerëzit me origjinë nga Pjesa e Afrikës në jug të Saharasë.
0465 98 86 13
AZ Sint-Jan
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
Bazë e fshehtë (vluchthuis)
Një bazë e fshehtë ofron strehë, mbështetje qetësi dhe siguri për personat që janë të kërcënuar dhe/ose të abuzuar. Adresat e bazave të fshehta janë sekret.
070 22 01 11
Boysproject
Organizatë shoqërore për punonjësit e seksit meshkuj dhe transgjendër
03 293 95 90
Buitenlandse adoptiedienst
Agjenci për adoptimin jashtë shtetit - Lista e agjencive për adoptimin e fëmijëve jashtë shtetit:
CAD
Centra voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (Qendra për problemet me alkoolin dhe lëndët e tjera narkotike) - mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
011 27 42 98

Pages