اطلاعات بیشتر درباره دسترسی به مرکز بهداشتی

می توانید اطلاعات تماس متخصصین درمانی را در زیر پیدا کنید. می توانید مخاطبین را براساس مباحث فیلتر کنید. 

OCMW (‏CPAS - مرکز رفاه عمومی)
این خدمات پشتیبانی اجتماعی ارائه می کنند و مسئول پروسه «خدمات پزشکی اضطراری» هستند که به افراد امکان می دهد صرفنظر از وضعیت اقامتشان به خدمات پزشکی دسترسی پیدا کنند. پیدا کردن یک OCMW در اطراف:
1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
ADDE
Association pour le droit des étrangers (انجمن حقوق خارجی ها) - اطلاعات حقوقی درباره وضعیت اقامت، پیوند دوباره خانواده، پناهندگی و کار
02 227 42 41 (دوشنبه 9 صبح تا 12 بعد از ظهر، چهارشنبه 2 ظهر تا 5 بعد از ظهر)
Agentschap Integratie & Inburgering - خدمات حقوقی برای قوانین مهاجرت
اطلاع رسانی درباره قوانین وضعیت اقامت، بازگرداندن افراد به جمع خانواده، و پناهجویان در دسترسی به مراقبت های بهداشتی. یکی از این گروه ها را در همسایگیِ خود بیابید:
تلفن: 55 00 205 02
Aide Info Sida – Le Libre Espace
پشتیبانی به افراد مبتلا به HIV
02 514 29 65, 0800 20 120 (رایگان، ساعت 6 بعد از ظهر تا 9 بعد از ظهر)
Alias
کمک پزشکی و اجتماعی برای کارگردان جنسی مرد
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Anders Gewoon
برای افراد ترانس و آشنایان آن ها. همه خوش آمدید.
0486 134 690
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
AZ Sint-Jan
آزمایش HIV و کمک پزشکی و روانپزشکی برای افراد مبتلا به HIV
050 45 23 20, 050 45 23 12
Boysproject
سازمانی اجتماعی برای کارگردان جنسی ترانس جندر و مرد
03 293 95 90
Buitenlandse adoptiedienst
آژانس فرزندخواندگی - فهرستی از آژانس های واسطه برای فرزندخواندگی در خارج از کشور:
CAD
Centra voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (مراکز مشکلات مربوط به الکل و سایر مواد مخدر) - پشتیبانی به افراد معتاد به یک نوع مواد مخدر
011 27 42 98

Pages