Допълнителна информация за достъпа до медицински грижи

Можете да намерите данни за контакт за медицински специалисти по-долу.
Можете да филтрирате контактите по тема. 

1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
ADDE
Association pour le droit des étrangers (Асоциация за правата на чужденците) - Правна информация относно статут на пребиваване, събиране на семейства, подслон и работа
02 227 42 41 (Понеделник 9-12 ч., сряда 14-17 ч.)
Agentschap Integratie & Inburgering – Правни услуги относно Закона за имиграцията
Информация относно законодателството, свързано със статута на пребиваване, събиране на семейството, убежище и достъп до здравеопазване. Намерете екип във вашия квартал:
02 205 00 55 (бюро за правна помощ)
Aide Info Sida – Le Libre Espace
Подкрепа за хора с ХИВ
02 514 29 65, 0800 20 120 (безплатно, 18-21 часа)
Alias
Медицинска и социална помощ за мъже секс труженици
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Anders Gewoon
За транссексуални лица и техните познати. Всеки е добре дошъл.
0486 134 690
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
Association Muungano vzw
Организация, ръководена от доброволци с ХИВ за хора с ХИВ. Muungano предлага помощ и съвети за хора, произхождащи от Субсахарска Африка.
0465 98 86 13
AZ Sint-Jan
Тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ
050 45 23 20, 050 45 23 12
Boysproject
Социална организация за мъже и транссексуални секс труженици
03 293 95 90
Buitenlandse adoptiedienst
Агенция за чуждестранно осиновяване – списък с посреднически агенции за осиновяване на деца от чужбина:
CAD
Centra voor Alcohol- en Andere Drugproblemen (Центрове за проблеми с алкохол и други наркотични вещества) – подкрепа за хора, пристрастени към наркотици
011 27 42 98

Pages