Допълнителна информация за достъпа до медицински грижи

Можете да намерите данни за контакт за медицински специалисти по-долу.
Можете да филтрирате контактите по тема. 

MSOC Gent
Подкрепа за хора, пристрастени към наркотици
09 223 46 44
MSOC Leuven - Het Veerhuis
Подкрепа за хора, пристрастени към наркотици
016 23 65 67
MSOC Oostende
Подкрепа за хора, пристрастени към наркотици
059 51 63 29, 059 51 63 09
MSOC Tienen
Подкрепа за хора, пристрастени към наркотици
016 81 04 82
MSOC Vilvoorde
Подкрепа за хора, пристрастени към наркотици
02 251 94 49
Nova Vida
Безплатна информация и услуги, свързани със семейното планиране, бременността, раждането и кърменето. Трябва да си запишете час предварително.
03 220 33 33
OCMW (CPAS - Център за социално благополучие)
Тази услуга предлага социална подкрепа и отговаря за процедурата "спешна медицинска помощ", която позволява на хора без разрешение за пребиваване да имат достъп до медицински грижи. Намерете OCMW във вашия квартал:
Omnya
Подкрепа за хомосексуалисти от Средния Изток и Северна Африка
0470 66 63 80, 0488 22 71 71
ONE
Безплатен социален и медицински мониторинг по време на бременност и мониторинг на детето. ONE работи в цялата френскоговореща част от Белгия. Свържете се местния клон на ONE:
PAG-ASA
Помощ за жертви на трафик на хора
02 511 64 64
Parel
Помощ при въпроси относно бременност, майчинство и бащинство в млада възраст.
0484 44 01 60
Payoke
Първична помощ, подкрепа и защита за жертви на трафик и експлоатация на хора
03 201 16 90

Pages