Допълнителна информация за достъпа до медицински грижи

Можете да намерите данни за контакт за медицински специалисти по-долу.
Можете да филтрирате контактите по тема. 

Sensoa Positief
Информация, дейности и подкрепа за хора с ХИВ и тяхното обкръжение. Можете да останете анонимни.
078 15 11 00 (13 -16 часа)
SESO
Социална и правна помощ за имигранти без документи
02 533 39 84
She & Me (Тя и аз)
Група за подкрепа за жени с ХИВ Социални работници предоставят професионална помощ за групата. Групата се събира 4 пъти годишно в четвъртък следобед, между 13:00 и 16:00 часа.
016 34 44 88
Shouf Shouf
Организация за лесбийки, хомосексуалисти и бисексуални от различни култури
0483 41 60 84
Sida Sol
Тестване за ХИВ и БППП
04 366 96 10
SIDA-I.S.T. Charleroi-Mons
AIDS-STI Charleroi-Mons – безплатно и анонимно тестване за БППП и ХИВ
071 92 54 10
Sjerp-Dilemma (VUB)
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
02 629 23 40
Sociaal steunpunt gezondheid Antwerpen-Noord (OCMW)
Предоставя отговори на въпроси за болести, хигиена и балансирана диета и помага при материални, социални и психологически проблеми. Повечето услуги са безплатни.
03 270 33 45
Sociaal steunpunt gezondheid Kiel (OCMW)
Предоставя отговори на въпроси за болести, хигиена и балансирана диета и помага при материални, социални и психологически проблеми. Повечето услуги са безплатни.
03 259 50 70
Solentra
Психологическа подкрепа за деца на бежанци и имигранти и техните семейства
02 477 57 15
SOS Viol
Психологическа, правна и социална помощ в случай на непристойно посегателство или изнасилване
02 534 36 36
Steunpunt Adoptie vzw
Информация за осиновяване
078 15 13 27

Pages