Допълнителна информация за достъпа до медицински грижи

Можете да намерите данни за контакт за медицински специалисти по-долу.
Можете да филтрирате контактите по тема. 

Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Безплатни предродилни грижи
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
PSC-CPS
Правна помощ за имигранти без документи
02 512 80 80
Rainbowhouse
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
02 503 59 90
Rainbows United
Срещи на хомосексуални, гей, лесбийки и транссексуални лица, които търсят убежище
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
0471 25 21 97
Relais Santé Charleroi
Достъп до медицинска помощ, подслон и социални услуги за хора, които са изключени от здравно обслужване.
071 31 98 05, 0473 11 03 58
Réseau Mariage et Migration
Телефонен номер за въпроси, свързани с принудителните бракове
0800 90 901
Rutgershuis Oost
Анонимно медицинско обслужване и информация за контрацепция, девственост и сексуалност
+31 26 4422593, +31 26 4436457
S clinic - UMC Sint-Pieter
БППП тестване и лечение
02 535 37 32
S.A.S.E.R.
Service de Santé Affective Sexuelle et de Réduction des Risques (Център за сексуално здраве и намаляване на риска) – анонимно и безплатно тестване за БППП и ХИВ
081 77 68 20
Saint-Luc UCL - ARC
Cliniques universitaires Saint-Luc (Университетска болница Saint-Luc) - ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 764 19 02

Pages