Допълнителна информация за достъпа до медицински грижи

Можете да намерите данни за контакт за медицински специалисти по-долу.
Можете да филтрирате контактите по тема. 

Plate-Forme Prévention Sida
Подкрепа за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 733 72 99
Pleegzorg Limburg
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
089 84 07 60
Pleegzorg Oost-Vlaanderen
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
09 245 27 26
Pleegzorg Provincie Antwerpen
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
0491 040 045
Pleegzorg Vlaams Brabant en Brussel
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
0491 56 76 76
Pleegzorg West-Vlaanderen
Информация и подкрепа за хора, които искат да бъдат приемни родители или да намерят приемно семейство за своето дете.
051 212 166
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Безплатни предродилни грижи
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Безплатни предродилни грижи
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Безплатни предродилни грижи
078 150 100

Pages