Допълнителна информация за достъпа до медицински грижи

Можете да намерите данни за контакт за медицински специалисти по-долу.
Можете да филтрирате контактите по тема. 

Caritas
Социална и правна помощ за имигранти извън Европейския съюз
02 229 36 11
Casa Rosa
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
09 269 28 12
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
Помощ при генитално осакатяване при жените
02 506 70 91
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Ресурсен център за СПИН) – тестване за ХИВ и медицинска и психологическа помощ за хора с ХИВ и тяхното обкръжение
04 366 77 86
Collectif Liégeois contre les MGF
Медицински консултации, психологическа, социална и правна помощ за жени, подложени на генитално осакатяване
04 228 05 06, 0472 23 03 12
Convivial
Правна и социална помощ за търсещи убежище
02 503 43 46
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Обединение против насилието в семейството и изключването) – помощ при насилие от страна на партньора
04 223 45 67 (24 часа в денонощието)
De Sleutel - Antwerpen
Подкрепа за хора, пристрастени към наркотици
03 233 99 14
De Sleutel - Brugge
Подкрепа за хора, пристрастени към наркотици
050 40 77 70

Pages