Më shumë informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor

Mund të gjeni të dhënat e kontaktit të profesionistëve të shëndetësisë më poshtë. Mund t'i filtroni kontaktet sipas temës. 

De Sleutel - Antwerpen
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
03 233 99 14
De Sleutel - Brugge
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
050 40 77 70
De Sleutel - Gent
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
09 234 38 33
De Sleutel - Mechelen
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
015 20 09 64
Dokters van de wereld - Antwerpen
Kujdes mjekësor falas
03 231 36 41
Dokters van de wereld - Brussel
Kujdes mjekësor falas
02 225 43 00
Dokters van de wereld - La Louvière
Kujdes mjekësor falas
Dunya
Shërbim që u ofron familjeve etnike minoritare mundësinë që të bëhen familje birësuese për fëmijët e birësuar që kanë të njëjtën origjinë etnike.
09 245 27 26 ose 0800 30181
Effeta
Strehë për personat që jetojnë me virusin HIV
055 20 67 70
Elisa Centrum - UMC Sint-Pieter
Testim anonim dhe falas për HIV dhe IST
02 535 30 03
Ella
Informacion për emigrimin për shkak martese, marrëdhëniet dhe martesat e përziera dhe për gjininë
02 209 34 69
Entre 2 Wallonie - Charleroi
Pritje, mbështetje sociale dhe kujdes mjekësor për punonjësit e seksit dhe ish punonjësit e seksit
071 31 40 42, 0474 25 90 44

Pages