Më shumë informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor

Mund të gjeni të dhënat e kontaktit të profesionistëve të shëndetësisë më poshtë. Mund t'i filtroni kontaktet sipas temës. 

ICAR Wallonie
Testime për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore, administrative dhe psikosociale për punonjësit e seksit
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (Të hënën deri të premten, 8.30 paradite deri në 4.30 pasdite)
Instituti i barazisë midis grave dhe burrave
Këtu mund të paraqitni ankimet për diskriminimin seksual ose për shkak të identitetit gjinor.
02 233 41 75
Instituut voor Tropische Geneeskunde - ARC
Instituti i Mjekësisë Tropikale - ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për IST dhe HIV, si dhe ndihmë mjekësore dhe psikologjike për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
03 247 64 65
Intact
Ndihmë ligjore për problemet lidhur me gjymtimin gjenital femëror
02 539 02 04
Interfederal Centre for Equal Opportunities
Për pyetje lidhur me diskriminimin ose për të raportuar një rast diskriminimi
0800 12 800 (falas) (Të hënën dhe të premten 9:00-12:00, të martën dhe të mërkurën 9:00-17:00)
Jan Yperman Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
057 35 71 80
Jessa Ziekenhuis
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
011 30 94 85
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100
Klinikë abortimi ku flitet frëngjisht
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar. Gjeni një klinikë në lagjen tuaj:
Kompas
Mbështetje për personat me varësi ndaj lëndëve narkotike
056 20 22 10
L'atelier des droits sociaux
Informacion ligjor për mbështetjen sociale dhe sigurimin shoqëror
02 512 71 57, 02 512 02 90 (Të martën 9:00-16:00, të mërkurën 9:00-12:00)
Labyrint
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
03 270 83 02

Pages