Më shumë informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor

Mund të gjeni të dhënat e kontaktit të profesionistëve të shëndetësisë më poshtë. Mund t'i filtroni kontaktet sipas temës. 

Fara
Fara dëgjon, siguron informacion dhe ju këshillon me alternativa të shtatzënisë. Mbështetje për shtatzëni të padëshiruar, prindër të rinj, kontrolle para lindjes së fëmijës dhe përballimin e një aborti.
016 38 69 50 (9-16h)
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj:
Fertiliteitscentrum (fertility centre)
Qendër trajtimi për pjellorinë. Gjeni një qendër në lagjen tuaj:
Free Clinic
Ndihmë për personat e varur nga lëndët narkotike, si dhe testim për HIV.
03 201 12 60
Free Clinic asbl
Ndihmë ligjore për emigrantët pa dokumente
02 512 13 14
GAMS Antwerpen
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizatë për zhdukjen e gjymtimit gjenital femëror) - Ndihmë për gratë që janë viktima të gjymtimit gjenital femëror ose që kanë pyetje rreth tij
0495 93 93 18
GAMS Brussel
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizatë për zhdukjen e gjymtimit gjenital femëror) - Ndihmë për gratë që janë viktima të gjymtimit gjenital femëror ose që kanë pyetje rreth tij
02 219 43 40
GAMS Liège
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizatë për zhdukjen e gjymtimit gjenital femëror) - Ndihmë për gratë që janë viktima të gjymtimit gjenital femëror ose që kanë pyetje rreth tij
0470 54 18 99
GAMS Namur
Groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles (Organizatë për zhdukjen e gjymtimit gjenital femëror) - Ndihmë për gratë që janë viktima të gjymtimit gjenital femëror ose që kanë pyetje rreth tij
0493 49 29 50
Gender Contact West-Vlaanderen
Për personat transgjendër.
0498 16 21 43
Gender Express
Për personat transgjendër që jetojnë në rajonin e Gentit

Pages

Fjalori dhe përkthimet