Më shumë informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor

Mund të gjeni të dhënat e kontaktit të profesionistëve të shëndetësisë më poshtë. Mund t'i filtroni kontaktet sipas temës. 

Caritas
Ndihmë ligjore dhe sociale për emigrantët jashtë Bashkimit Evropian
02 229 36 11
Casa Rosa
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
09 269 28 12
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
CeMAViE- UMC Sint-Pieter Brussel
Ndihmë në rastet me gjymtim gjenital femëror
02 506 70 91
Centre S (Sida Sol)
Testim për HIV dhe IST
04 287 67 00
CETIM - UMC Saint-Pierre - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 535 31 77
CHU Charleroi - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
071 92 22 58, 071 92 23 07
CHU de Liège - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
04 366 77 86
Collectif Liégeois contre les MGF
Konsulta mjekësore, mbështetje psikologjike, sociale dhe ligjore për personat që përballen me gjymtimin gjenital femëror
04 228 05 06, 0472 23 03 12
Convivial
Ndihmë ligjore dhe sociale për azilkërkuesit
02 503 43 46
Cvfe
Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion (Kolektiv kundër dhunës në familje dhe dëbimit) - Ndihmë në rast të dhunës nga partneri
04 223 45 67 (24 orë në 24)
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00

Pages