Më shumë informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor

Mund të gjeni të dhënat e kontaktit të profesionistëve të shëndetësisë më poshtë. Mund t'i filtroni kontaktet sipas temës. 

Gender Express
Për personat transgjendër që jetojnë në rajonin e Gentit
Gender.aXept
Për personat transgjinorë dhe njerëzit rreth tyre
0472 50 09 58
GenderFlux
Për personat transgjendër që jetojnë në rajonin e Antverpit
Geneeskunde voor het volk
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një klinikë të Geneeskunde voor het Volk (Mjekësia e popullit). Në këto klinika punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe dietologët. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një klinikë në lagjen tuaj në faqen "Groepspraktijken" (Klinikat në grup):
Gewenst Kind
Shërbime të ndërmjetësimit për adoptimin
03 232 24 52
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Helpcenter ITG
Ndihmë për virusin HIV dhe problemet me shëndetin seksual. Testim falas dhe anonim për IST dhe HIV.
03 216 02 88
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
03 288 00 84
HIV-SAM project
Këshillim për personat nga vendet afrikane poshtë shkretëtirës së Saharasë, të cilët jetojnë me virusin e HIV dhe për parandalimin e HIV-it dhe IST-së për komunitetin afrikan
03 247 07 18
Holebihuis Vlaams-Brabant
Vend ku shkojnë homoseksualët dhe personat transgjendër si dhe miqtë e tyre për të marrë informacion dhe për t'u takuar
016 60 12 63
Hôpital Erasme - ARC
ARC (Qendër referimi për SIDA-n) - testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV dhe të afërmit e tyre
02 555 31 11
I.T.E.R.
Qendër për parandalimin, këshillimin dhe trajtimin e sjelljes me abuzim seksual. Ndihmë dhe këshillim për fajtorët për dhunë seksuale, për personat që kanë pyetje rreth sjelljes së tyre seksuale dhe për këdo që ka pyetje lidhur me dhunën seksuale.
02 512 62 43 (9:00-16:00)

Pages