Më shumë informacion rreth qasjes në kujdesin shëndetësor

Mund të gjeni të dhënat e kontaktit të profesionistëve të shëndetësisë më poshtë. Mund t'i filtroni kontaktet sipas temës. 

Violett Gent
Ndihmë për punonjësit e seksit, si dhe testim për IST dhe HIV
09 233 47 67
Violett Hasselt
Ndihmë për punonjësit e seksit, si dhe testim për IST dhe HIV
011 33 30 58
Vlaams Centrum voor Adoptie
Autoriteti qendror flamand për adoptimin - Informacion për adoptimin dhe ndihmë për procedurat e adoptimit
02 533 14 76, 02 533 14 77 (Të hënën dhe të mërkurën 14:00-16:00, të martën dhe të enjten 9:30-12:00)
Why Me
Organizatë për personat homoseksualë dhe transgjendër nga vendet e Afrikës poshtë Saharasë
0466 16 40 38
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Ziekenhuis Oost-Limburg
Testim për HIV dhe ndihmë mjekësore dhe psikosociale për HIV
089 32 55 32
ZNA Middelheim
Ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
03 280 24 90
ZNA Stuivenberg
Ndihmë mjekësore dhe psikosociale për personat me HIV
03 217 74 43

Pages