Osoba transpłciowa

Dyskryminacja jest zakazana.

Prawo obowiązujące w Belgii zabrania dyskryminacji osób na podstawie ich płci biologicznej lub orientacji seksualnej przez pracodawców, właścicieli mieszkań, punkty usługowe lub szkoły i uczelnie. Dotyczy to także osób, które dokonają zmiany płci.

Kara za niektóre przestępstwa (jak na przykład uszkodzenie mienia, przemoc słowna oraz fizyczna) podlegają większej karze, jeśli są motywowane przez nienawiść wobec osób transpłciowych, lesbijek, osób homoseksualnych, a także osób biseksualnych.

Jeżeli padniesz ofiarą przemocy na tle orientacji seksualnej, możesz złożyć skargę do organizacji Unia – międzyfederalnego centrum ds. równych szans. W przypadku dyskryminacji spowodowanej zmianą płci lub tożsamości płciowej możesz złożyć zawiadomienie w Instytucie na Rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn (The Institute for the Equality of Women and Men) lub skontaktować się z Transgender Infopunt. Transgender Infopunt może przesłać Twoje zawiadomienie do właściwego organu.

Wszelkie przypadki przemocy należy zgłaszać policji.

Zmiana płci w dokumentach oraz zmiana imienia

Możesz zmienić swoją płeć podaną w dokumentach, jeśli płeć w Twoim akcie urodzenia oraz dokumentach tożsamości nie jest zgodna z Twoimi odczuciami w tej kwestii (Twoją tożsamością płciową). Zmiana płci podanej w dokumentach jest procedurą administracyjną. Nie musisz przechodzić w tym celu zabiegu zmiany płci. Możesz jednak poddać się temu zabiegowi, jeśli chcesz.

Możesz także dokonać zmiany swojego imienia. Taka zmiana jest możliwa bez konieczności przechodzenia zabiegu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z organizacją Transgender Infopunt.

Transgender

Verbod op discriminatie

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands geslacht of seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting. Dit geldt ook voor personen die van geslacht veranderen.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover transgenders, lesbische vrouwen, homoseksuelen of biseksuelen was.

Als u het slachtoffer bent van discriminatie wegens uw seksuele oriëntatie kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Voor discriminatie wegens geslachtsverandering of genderidentiteit, kunt u een klacht indienen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, of kunt u contact opnemen met Transgender Infopunt. Het Transgender Infopunt kan uw klacht aan de juiste instantie doorgeven. 

Meld geweld bij de politie.

Geslachtsregistratie en naam wijzigen

U kunt uw geslachtsregistratie wijzigen als het geslacht op uw geboorteakte en identiteitskaart niet overeenkomt met hoe u zich voelt (genderidentiteit). De registratie van uw geslacht veranderen is een administratieve procedure. U hoeft geen operatie te laten uitvoeren. U kunt dit wel doen als u dat wilt. 

U kunt ook uw voornaam laten veranderen. Ook dit kan zonder medische voorwaarden.

Neem contact op met Transgender Infopunt voor meer informatie.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Meldpunt Discriminatie - Unia
Lokalny oddział międzyfederalnego centrum ds. równych szans – Służy zgłaszaniu przypadków dyskryminacji. Znajdź ośrodek Meldpunt w swojej okolicy:
Punkt informacyjny dla osób transpłciowych
Informacje i odpowiedzi na pytania związane z transpłciowością oraz transseksualizmem. Możesz także znaleźć innych pracowników służby zdrowia pracujących zajmujących się tymi kwestiami na poniższej stronie internetowej.
0800 96 316 (darmowa infolinia) (czynna od wtorku do piątku, od 9:00 do 16:00)
Instytut na Rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn (The Institute for the Equality of Women and Men)
Instytut przyjmuje skargi dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć lub tożsamość płciową.
02 233 41 75
Police
Pomoc w sytuacjach zagrażających życiu
101