Para lesbijek z dziećmi

Lesbijka

Kobieta, która czuje pociąg wobec innej kobiety. Kobieta jest lesbijką (osobą homoseksualną) jeśli czuje, że przynależy do tej grupy.

Lesbienne

Vrouw die zich voelt aangetrokken tot een andere vrouw. Een vrouw is lesbienne (homoseksueel) als zij zelf vindt dat zij tot deze groep behoort.

Termin standardowy: Lesbienne
Neutralny: Lesbo
Wulgarny: Pot