Transgeneritate

Discriminarea este interzisă

Legea belgiană interzice discriminarea din motive de sex sau orientare sexuală. De exemplu: pentru muncă, timp liber, educație, servicii, locuințe. Acest lucru este valabil și pentru persoanele care își schimbă sexul.

Anumite infracțiuni (precum daunele aduse proprietății sau violența verbală și fizică) sunt pedepsite mai sever atunci când motivul care a stat la baza acestora este ura față de transsexuali, lesbiene, homosexuali sau bisexuali.

Dacă sunteți o victimă a violenței din motive legate de orientarea dumneavoastră sexuală, puteți face plângere la Unia, Centrul Interfederal pentru Egalitate de Șanse. În cazurile de discriminare din motive legate de schimbarea sexului sau identitatea de gen, puteți depune o plângere la Institutul pentru egalitatea dintre femei și bărbați sau puteți contacta Transgender Infopunt. Transgender Infopunt poate transmite plângerea dumneavoastră către autoritatea corespunzătoare.

Raportarea violenței la poliție.

Înregistrarea genului și schimbarea numelui

Vă puteți modifica informațiile din înregistrarea genului dacă genul de pe certificatul dumneavoastră de naștere nu corespunde cu ceea ce simțiți (identitatea de gen). Modificarea înregistrării privind genul constituie o procedură administrativă. Nu este neapărat necesar să vă operați.Puteți face acest lucru dacă vă doriți.

De asemenea, vă puteți schimba prenumele. Puteți face acest lucru și fără să suferiți de afecțiuni medicale.

Pentru mai multe informații, contactați Transgender Infopunt.

Transgender

Verbod op discriminatie

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands geslacht of seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting. Dit geldt ook voor personen die van geslacht veranderen.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover transgenders, lesbische vrouwen, homoseksuelen of biseksuelen was.

Als u het slachtoffer bent van discriminatie wegens uw seksuele oriëntatie kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Voor discriminatie wegens geslachtsverandering of genderidentiteit, kunt u een klacht indienen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, of kunt u contact opnemen met Transgender Infopunt. Het Transgender Infopunt kan uw klacht aan de juiste instantie doorgeven. 

Meld geweld bij de politie.

Geslachtsregistratie en naam wijzigen

U kunt uw geslachtsregistratie wijzigen als het geslacht op uw geboorteakte en identiteitskaart niet overeenkomt met hoe u zich voelt (genderidentiteit). De registratie van uw geslacht veranderen is een administratieve procedure. U hoeft geen operatie te laten uitvoeren. U kunt dit wel doen als u dat wilt. 

U kunt ook uw voornaam laten veranderen. Ook dit kan zonder medische voorwaarden.

Neem contact op met Transgender Infopunt voor meer informatie.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Meldpunt Discriminatie - Unia
Serviciul local al Centrului interfederal pentru egalitatea de șanse - Pentru a raporta un caz de discriminare. Găsiți un Meldpunt în cartierul dumneavoastră:
Punct de informații privind transgeneritatea
Informații și răspunsuri la întrebări despre transgeneritate și transsexualitate. Puteți găsi alți profesioniști din domeniul sănătății care lucrează în aceste domenii pe site-ul de mai jos.
0800 96 316 (telefon gratuit) (de marți până vineri, 9:00 - 16:00)
Institutul pentru egalitatea dintre femei și bărbați
Aici puteți depune plângeri privind discriminarea pe motive de sex sau identitate de gen.
02 233 41 75
Police
Asistență într-o situație care prezintă pericol pentru viață
101