Cinsiyet değiştiren insanlar

Ayrımcılık yasaklanmıştır

Belçika kanunları, birine cinsiyeti veya cinsel eğilimleri yüzünden ayrımcılık yapılmasınını yasaklamaktadır. Ör: işte, sosyal hayatta, eğitimde, hizmetler verirken, ev tutarken. Aynı durum cinsiyet değiştirenler için de geçerlidir.

Belirli suçlar (mala zarar vermek veya sözlü ve fiziksel olarak şiddet uygulamak); nedeni cinsiyet değiştirenlere lezbiyenlere, homoseksüellere veya biseksüellere karşı duyulan nefret olduğunda daha ağır şekilde cezalandırılmaktadır.

Eğer cinsel eğiliminiz nedeniyle bir şiddetin kurbanı olduysanız, Eşit Olanaklar için Federaller Arası Merkez’e (Unia) bir şikayet başvurusu yapabilirsiniz. Cinsiyet değişikliği veya cinsel kimlik nedeniyle ayrımcılık yapıldığında, Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü veya cinsiyet değiştirenlere destek amacıyla faaliyet gösteren Transgender Infopunt’a başvurarak şikayette bulunabilirsiniz. Transgender Infopunt, yaptığınız şikayeti gerekli mercilere iletecektir.

Yaşanan şiddeti polise bildirin.

Cinsiyet kaydı ve isminizin değiştirilmesi

Hissettiğiniz cinsel kimlik, kimlik kartınızdaki veya doğum belgenizdekiyle uyuşmuyorsa cinsel kimliğinizle ilgili kaydı değiştirebilirsiniz. Cinsel kimlikle ilgili kaydın değiştirilmesi idari bir işlemdir. Bunun için cinsiyet değiştirici bir ameliyat olmanıza gerek yoktur. Böyle olmakla birlikte dilerseniz ameliyat olabilirsiniz.

Ayrıca, dilerseniz, ilk isminizi de değiştirebilirsiniz. Bu işlemi yaptırmak için ameliyat olmanıza da gerek yoktur.

Daha fazla bilgi için Transgender Infopunt’la temasa geçin.

Transgender

Verbod op discriminatie

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands geslacht of seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting. Dit geldt ook voor personen die van geslacht veranderen.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover transgenders, lesbische vrouwen, homoseksuelen of biseksuelen was.

Als u het slachtoffer bent van discriminatie wegens uw seksuele oriëntatie kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Voor discriminatie wegens geslachtsverandering of genderidentiteit, kunt u een klacht indienen bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, of kunt u contact opnemen met Transgender Infopunt. Het Transgender Infopunt kan uw klacht aan de juiste instantie doorgeven. 

Meld geweld bij de politie.

Geslachtsregistratie en naam wijzigen

U kunt uw geslachtsregistratie wijzigen als het geslacht op uw geboorteakte en identiteitskaart niet overeenkomt met hoe u zich voelt (genderidentiteit). De registratie van uw geslacht veranderen is een administratieve procedure. U hoeft geen operatie te laten uitvoeren. U kunt dit wel doen als u dat wilt. 

U kunt ook uw voornaam laten veranderen. Ook dit kan zonder medische voorwaarden.

Neem contact op met Transgender Infopunt voor meer informatie.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Meldpunt Discriminatie - Unia
Interfederal Centre for Equal Opportunities'in yerel servisleri - Bir ayrımcılık vakasını bildirebilme. Mahallenizde bir ihbar hattı bulun:
Transseksüel Bilgi noktası
Transgenderizm ve transseksüellik hakkındaki sorulara bilgi ve cevaplar. Bu alanlarda çalışan diğer sağlık uzmanlarını, aşağıdaki web sitesinde bulabilirsiniz.
0800 96 316 (ücretsiz telefon) (Salı - Cuma arası, 09:00 - 16:00)
Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü
Seks ve cinsel kimlik ayrımcılığına ilişkin şikayetlerinizi buradan iletebilirsiniz.
02 233 41 75
Police
Hayati tehlikeye sahip bir durumda yardım
101