تولید منی

منی به این صورت تولید میشود:

  • بیضه ها میلیون ها سلول اسپرم تولید می کنند.
  • سلول های اسپرم در اپیدیدیم به عمل رسیده، و ذخیره می شوند.
  • زمان انزال مرد، سلول های اسپرم در امتداد لوله های اسپرم بر رانده می شوند.
  • سلول های اسپرم به پروستات و کیسه های منی منتقل می شوند. مایعی به آن ها اضافه می شود. این مایع و سلول های اسپرم با هم، منی را تشکیل می دهند.
  • منی از طریق پیشابراه از آلت تناسلی مرد خارج می شود.
مردی ایستاده. تاکید روی آلت تناسلی نعوظ شده است.
مردی ایستاده. تاکید روی آلت تناسلی نعوظ شده است.
بیضه ها، 2. اپیدیدیم، 3.لوله های اسپرم بر، 4.پروستات، 5.کیسه های منی، 6.مجرای ادرار
بیضه ها، 2. اپیدیدیم، 3.لوله های اسپرم بر، 4.پروستات، 5.کیسه های منی، 6.مجرای ادرار

چه موقع مرد بارور می شود؟

بدن مرد با رسیدن به سن بلوغ برای اولین بار، منی تولید می کند. به طور معمول، پسران بین 12 تا 15 سالگی بارور می شوند. از آن پس آنها میتوانند بچه دار شوند. حتی اگر برای اولین بار سکس را تجربه کنند.

بدن مردان تا آخرِ عمرشان اسپرم تولید می کند. یک مرد معمولاً می تواند تا پایان عمر بچه دار شود.

روش های جلوگیری: بیرون کشیدن و عقیم سازی

زن فقط در صورتی باردار می شود که اسپرم ها طی روزهای باروریِوی از طریق واژن، واردرحم او شوند.

قبل از انزال نیز ممکن است که مقداری از مایع منی (پیشاب) از بدن مرد خارج شود، این پیشاب ممکن است که حاوی اسپرم باشد. بیرون کشیدن آلت تناسلی قبل از انزال، یک روش جلوگیری مطمئن نیست.

مردی که عقیم شده است، مایع منی را بدون سلول های اسپرم تولید می کند. او می تواند آمیزش جنسیعادی داشته باشد.

Productie van sperma

Sperma wordt als volgt geproduceerd:

  • De teelballen produceren miljoenen zaadcellen.
  • De zaadcellen rijpen en worden bewaard in de bijballen
  • Wanneer een man een zaadlozing heeft, worden de zaadcellen door de zaadleiders geduwd. 
  • De zaadcellen worden getransporteerd naar de prostaat en de zaadblaasjes. Er wordt vocht aan de zaadcellen toegevoegd. Het zaadvocht en de zaadcellen vormen samen het sperma.
  • Het sperma wordt uit de penis geduwd via de urinebuis
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis

Wanneer is een man vruchtbaar?

Een man produceert voor het eerst sperma in de puberteit. Meestal wordt een jongen vruchtbaar tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar. Hij kan dan kinderen krijgen. Ook wanneer hij de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.

De man produceert zijn hele leven zaadcellen. Hij kan vaak zijn hele leven kinderen krijgen.

Anticonceptie: terugtrekken en sterilisatie

Een vrouw kan zwanger worden als de zaadcellen via haar vagina in de baarmoeder terechtkomen tijdens haar vruchtbare dagen.  

Voor hij een zaadlozing heeft, kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). De penis terugtrekken is daarom geen veilige anticonceptiemethode

Een man die zich heeft laten steriliseren produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan geslachtsgemeenschap hebben op de normale manier. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: