Prodhimi i spermës

Sperma prodhohet kështu:

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te penisi i erektuar.
Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është te penisi i erektuar.
Pamja e brendshme e penisit: 1. testikujt, 2. epididimet, 3. kanalet e spermës, 4. prostata, 5. fshikëzat seminale, 6. uretra
Pamja e brendshme e penisit: 1. testikujt, 2. epididimet, 3. kanalet e spermës, 4. prostata, 5. fshikëzat seminale, 6. uretra

Kur është pjellor një burrë?

Një burrë prodhon spermë për herë të parë gjatë pubertetit. Në përgjithësi, një djalë bëhet pjellor midis moshës 12 dhe 15 vjeç. Atëherë ai mund të bëjë fëmijë. Edhe nëse është duke kryer marrëdhënie seksuale për herë të parë.

Burri prodhon spermatozoide gjatë gjithë jetës së tij. Shpesh, ai mund të bëjë fëmijë gjatë gjithë jetës së tij.

Kontracepsioni: tërheqja dhe sterilizimi

Një grua mund të mbetet shtatzënë vetëm nëse spermatozoidet futen në mitrën e gruas nëpërmjet vaginës së saj, gjatë ditëve pjellore të saj.

Para se të ejakulojë, burrit mund t'i dalë pak lëng që mund të përmbajë spermatozoide (ejakulim i parakohshëm). Tërheqja e penisit para ejakulacionit nuk është një metodë kontracepsioni e sigurt.

Një burrë që i është nënshtruar sterilizimit prodhon spermë pa spermatozoide. Ai mund të kryejë marrëdhënie seksuale normalisht.

Productie van sperma

Sperma wordt als volgt geproduceerd:

  • De teelballen produceren miljoenen zaadcellen.
  • De zaadcellen rijpen en worden bewaard in de bijballen
  • Wanneer een man een zaadlozing heeft, worden de zaadcellen door de zaadleiders geduwd. 
  • De zaadcellen worden getransporteerd naar de prostaat en de zaadblaasjes. Er wordt vocht aan de zaadcellen toegevoegd. Het zaadvocht en de zaadcellen vormen samen het sperma.
  • Het sperma wordt uit de penis geduwd via de urinebuis
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis

Wanneer is een man vruchtbaar?

Een man produceert voor het eerst sperma in de puberteit. Meestal wordt een jongen vruchtbaar tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar. Hij kan dan kinderen krijgen. Ook wanneer hij de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.

De man produceert zijn hele leven zaadcellen. Hij kan vaak zijn hele leven kinderen krijgen.

Anticonceptie: terugtrekken en sterilisatie

Een vrouw kan zwanger worden als de zaadcellen via haar vagina in de baarmoeder terechtkomen tijdens haar vruchtbare dagen.  

Voor hij een zaadlozing heeft, kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). De penis terugtrekken is daarom geen veilige anticonceptiemethode

Een man die zich heeft laten steriliseren produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan geslachtsgemeenschap hebben op de normale manier. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: