Production of semen

Semen is produced like this:

  • The testicles produce millions of sperm cells.
  • The sperm cells ripen and are stored in the epididymides.
  • When a man has an ejaculation, the sperm cells are pushed through the sperm ducts.
  • The sperm cells are transported to the prostate and seminal vesicles. Fluid is added to the sperm cells. Together the fluid and the sperm cells make up the semen.
  • The semen is pushed out of the penis through the urethra.
Man standing. The focus is on the erect penis.
Man standing. The focus is on the erect penis.
Penis seen from the inside: 1. testicles, 2. epididymides, 3. sperm ducts, 4. prostate, 5. seminal vesicles, 6. urethra
Penis seen from the inside: 1. testicles, 2. epididymides, 3. sperm ducts, 4. prostate, 5. seminal vesicles, 6. urethra

When is a man fertile?

A man produces semen for the first time during puberty. In general, a boy becomes fertile between the ages of 12 and 15. He can then have children. Even if he is having sexual intercourse for the first time.

The man produces sperm cells his entire life. He can often have children his entire life.

Contraception: withdrawal and sterilization

A woman can only get pregnant if sperm cells enter the woman’s uterus via her vagina during her fertile days.

Before he ejaculates, a man may already lose a bit of fluid that might contain sperm cells (pre-ejaculate). Withdrawing the penis before ejaculation is not a safe method of contraception.

A man who has undergone sterilization produces semen without sperm cells. He can have sexual intercourse in the normal way.

Productie van sperma

Sperma wordt als volgt geproduceerd:

  • De teelballen produceren miljoenen zaadcellen.
  • De zaadcellen rijpen en worden bewaard in de bijballen
  • Wanneer een man een zaadlozing heeft, worden de zaadcellen door de zaadleiders geduwd. 
  • De zaadcellen worden getransporteerd naar de prostaat en de zaadblaasjes. Er wordt vocht aan de zaadcellen toegevoegd. Het zaadvocht en de zaadcellen vormen samen het sperma.
  • Het sperma wordt uit de penis geduwd via de urinebuis
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de penis in erectie.
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis
Penis inwendig gezien: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes, 6. urinebuis

Wanneer is een man vruchtbaar?

Een man produceert voor het eerst sperma in de puberteit. Meestal wordt een jongen vruchtbaar tussen de leeftijd van 12 en 15 jaar. Hij kan dan kinderen krijgen. Ook wanneer hij de eerste keer geslachtsgemeenschap heeft.

De man produceert zijn hele leven zaadcellen. Hij kan vaak zijn hele leven kinderen krijgen.

Anticonceptie: terugtrekken en sterilisatie

Een vrouw kan zwanger worden als de zaadcellen via haar vagina in de baarmoeder terechtkomen tijdens haar vruchtbare dagen.  

Voor hij een zaadlozing heeft, kan een man al een beetje vocht verliezen dat soms zaadcellen bevat (voorvocht). De penis terugtrekken is daarom geen veilige anticonceptiemethode

Een man die zich heeft laten steriliseren produceert sperma zonder zaadcellen. Hij kan geslachtsgemeenschap hebben op de normale manier. 

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood: