Избор на партньор

В Белгия всеки има свободата да избере своя партньор и да реши за кого той/тя иска да се ожени/омъжи.

Бракът по принуда е забранен със закон. Лице, което принуждава някой друг да встъпи в брак против волята си, може да получи присъда и затвор до 2 година. Дори и бракът реално да не се осъществи, принудата може да подлежи на наказание. Принудата може да бъде физическа или психологическа (заплахи или емоционален натиск). Ако имате въпроси, свързани с това, или търсите помощ, се обърнете към CAW.

Уреденият брак е брак, при който родителите или други членове на семейството избират партньор за своето дете. Когато и двамата бъдещи съпрузи са абсолютно съгласни да встъпят в брак, това се нарича законен брак.

Жена щастливо прегръща партньора, когото е избрала

Partnerkeuze

In België is iedereen vrij om zijn/haar partner te kiezen en te beslissen met wie hij/zij wil huwen.

Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Een persoon die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk). Heeft u vragen hierover of zoekt u hulp, neem dan contact op met een CAW.

Een gearrangeerd huwelijk is wanneer ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: