Wybór partnera

W Belgii każdy dysponuje swobodą wybrania swojego partnera i ma prawo do podjęcia decyzji, z kim chce zawrzeć związek małżeński.

Zawieranie małżeństwa pod przymusem jest prawnie zabronione. Osoba, która zmusza kogoś innego do małżeństwa wbrew jego/jej woli może zostać ukarana pozbawieniem wolności do 2 lat. Nawet jeśli nie dojdzie ostatecznie do małżeństwa, nadal można ukarać za zmuszanie. Zmuszanie może mieć charakter fizyczny lub psychiczny (groźby lub presja emocjonalna). Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z CAW

Zaaranżowane małżeństwo występuje, gdy rodzice lub inni członkowie rodziny wybierają partnera dla swojego dziecka/krewnego. Gdy decyzja o zawarciu małżeństwa została zawarta przez obojga małżonków, jest ono legalne.

Szczęśliwa kobieta obejmuje wybranego przez siebie partnera

Partnerkeuze

In België is iedereen vrij om zijn/haar partner te kiezen en te beslissen met wie hij/zij wil huwen.

Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Een persoon die iemand anders dwingt om tegen zijn/haar wil te trouwen, kan een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar krijgen. Zelfs als het huwelijk niet daadwerkelijk doorgaat, kan de dwang toch worden bestraft. De dwang kan fysiek of psychologisch zijn (bedreigingen of emotionele druk). Heeft u vragen hierover of zoekt u hulp, neem dan contact op met een CAW.

Een gearrangeerd huwelijk is wanneer ouders of andere familieleden een partner voor hun kind kiezen. Wanneer beide toekomstige echtgenoten volledig instemmen met het huwelijk, en minimaal 18 jaar zijn, is dit een wettelijk huwelijk.

Een gelukkige vrouw omhelst de partner die zij gekozen heeft

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW: