Organet seksuale të dukshme të gruas

Organet seksuale të dukshme (të jashtme) të një gruaje janë:

 • buzët gjinore të jashtme;
 • buzët gjinore të brendshme;
 • hapja e vaginës;
 • klitori.

Vrima e jashtme e uretrës dhe anusi nuk bëjnë pjesë në organet seksuale.

Gruaja ka gjithashtu gjokse. Ato nuk janë organe seksuale, por janë të rëndësishme për kënaqësinë seksuale të një gruaje dhe për ushqyerjen me gji.

Grua e ulur me këmbët e hapura. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Grua e ulur me këmbët e hapura. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Organet seksuale të dukshme të gruas janë: 1. buzët gjinore të jashtme, 2. buzët gjinore të brendshme, 3. hapja e vaginës, 4. klitori. Vrima e jashtme e uretrës (5) dhe anusi (6) nuk bëjnë pjesë në organet seksuale.
Organet seksuale të dukshme të gruas janë: 1. buzët gjinore të jashtme, 2. buzët gjinore të brendshme, 3. hapja e vaginës, 4. klitori. Vrima e jashtme e uretrës (5) dhe anusi (6) nuk bëjnë pjesë në organet seksuale.

Buzët gjinore dhe hapja e vaginës

Buzët gjinore janë pjesë të lëkurës (të ngjashme me buzët) që mbrojnë vaginën, klitorin dhe vrimën e jashtme të uretrës.

Gruaja ka 2 palë buzë gjinore:

 • buzët gjinore të jashtme: janë zakonisht të mbuluara me qime dhe janë më të trasha se buzët gjinore të brendshme.
 • buzët gjinore të brendshme: nuk janë të mbuluara me qime dhe janë më të holla se buzët gjinore të jashtme. Ato mund të jenë më të mëdha ose më të vogla se buzët gjinore të jashtme.

Disa gra kanë buzë gjinore të brendshme që dalin përtej buzëve gjinore të jashtme. Disa gra të tjera kanë buzë gjinore të brendshme që mbulohen krejtësisht nga buzët gjinore të jashtme. Pamja e tyre nuk luan rol në mënyrën se si funksionojnë.

Midis buzëve gjinore të brendshme ndodhet hapja e vaginës.

Klitori

Klitori është një organ i ndjeshëm sipër hapjes së vaginës, ku bashkohen buzët gjinore të brendshme.

Pjesa e dukshme e klitorit është sa një bizele. Pjesa më e madhe shtrihet nën lëkurë dhe është e padukshme. Ai ka dy degë të gjata që përfundojnë brenda buzëve të jashtme.

Shumica e grave eksitohen kur klitori dhe zona rreth tij preket ose përkëdhelet. Atëherë ato mund të kenë një orgazëm.

Në disa kultura, klitori i vajzave dhe i grave pritet. Ky quhet gjymtim gjenital femëror. Gjymtimi gjenital femëror ndalohet me ligj në Evropë.

Detaje të klitorit me: 1. pjesën e dukshme që ngjan si buton, 2. pjesën e brendshme më të madhe me dy degët.
Detaje të klitorit me: 1. pjesën e dukshme që ngjan si buton, 2. pjesën e brendshme më të madhe me dy degët.

Llojet e vulvave

Vulva e çdo gruaje ndryshon në pamje. Pamja e vulvës nuk luan rol në mënyrën se si funksionon ajo.

Vulva të ndryshme: shembulli 1
Vulva të ndryshme: shembulli 1
Vulva të ndryshme: shembulli 2
Vulva të ndryshme: shembulli 2
Vulva të ndryshme: shembulli 3
Vulva të ndryshme: shembulli 3
Vulva të ndryshme: shembulli 4
Vulva të ndryshme: shembulli 4

Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw

De zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen van de vrouw zijn:

 • buitenste schaamlippen;
 • binnenste schaamlippen;
 • opening van de vagina;
 • clitoris.

Het plasgaatje en de aars zijn geen geslachtsdelen.

De vrouw heeft ook borsten. Het zijn geen geslachtsdelen, maar ze zijn belangrijk voor het seksueel plezier van een vrouw en voor de borstvoeding

Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.

Schaamlippen en opening van de vagina

De schaamlippen zijn lipachtige huidplooien die de vagina, clitoris en het plasgaatje beschermen. 

De vrouw heeft 2 paar schaamlippen:

 • Buitenste schaamlippen: zijn gewoonlijk bedekt met haar en zijn dikker dan de binnenste schaamlippen.
 • Binnenste schaamlippen: zijn niet bedekt met haar en zijn dunner dan de buitenste schaamlippen. Ze kunnen groter of kleiner zijn dan de buitenste schaamlippen. 

Sommige vrouwen hebben binnenste schaamlippen die uit de buitenste schaamlippen steken. Andere vrouwen hebben binnenste schaamlippen die volledig worden bedekt door de buitenste schaamlippen. Hoe ze eruitzien heeft geen invloed op hoe ze werken. 

Tussen de binnenste schaamlippen ligt de opening van de vagina.

Clitoris

De clitoris is een gevoelig orgaan boven de opening van de vagina, waar de binnenste schaamlippen samenkomen. 

Het zichtbare gedeelte van de clitoris heeft de grootte van een erwt. Het grootste gedeelte ligt onder de huid en is niet zichtbaar. Het heeft 2 lange armen die eindigen in de buitenste schaamlippen. 

De meeste vrouwen geraken opgewonden wanneer de clitoris en de zone errond worden aangeraakt of gestreeld. Ze kunnen dan een orgasme krijgen. 

In sommige culturen wordt in de clitoris van meisjes en vrouwen gesneden of wordt de clitoris helemaal weggesneden. Dit heet vrouwelijke genitale verminking. Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

De clitoris in detail: 1. het zichtbare deel zo groot als een erwt, 2. het grotere inwendige deel met 2 armen.
De clitoris in detail: 1. het zichtbare deel zo groot als een erwt, 2. het grotere inwendige deel met 2 armen.
Model van de volledige clitoris
Model van de volledige clitoris

Soorten vulva's

De vulva van elke vrouw ziet er anders uit. Hoe de vulva eruitziet is niet belangrijk voor de manier waarop ze werkt.

Verschillende vulva's: voorbeeld 1
Verschillende vulva's: voorbeeld 1
Verschillende vulva's: voorbeeld 2
Verschillende vulva's: voorbeeld 2
Verschillende vulva's: voorbeeld 3
Verschillende vulva's: voorbeeld 3
Verschillende vulva's: voorbeeld 4
Verschillende vulva's: voorbeeld 4

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.