اندام های تناسلی مشاهده پذیر زنان

اندام های جنسی مشاهده پذیر (خارجی) زنان عبارتند از:

 • لب های خارجی واژن؛
 • لب های داخلی واژن؛
 • سوراخ واژن؛
 • کلیتوریس.

مجرای پیشاب و مقعدکه از اندام های جنسی به شمار نمی رود.

زنان دو پستان دارند. اینها اندام های جنسی نیستند اما در لذت جنسی و شیردهی نقشی مهم ایفا می کنند.

زنی دراز کشیده با پاهای باز. تأکید روی اندام های جنسی خارجی است.
زنی دراز کشیده با پاهای باز. تأکید روی اندام های جنسی خارجی است.
اندام های جسی مشاهده پذیر(خارجی) زن عبارتند از: 1. لب خارجی واژن، 2. لب داخلی واژن، 3. سوراخ واژن، 4. کلیتوریس. مجرای پیشاب (5) و مقعد (6) که جزو اندام های جنسی مشاهده پذیر به شمار نمی روند.
اندام های جسی مشاهده پذیر(خارجی) زن عبارتند از: 1. لب خارجی واژن، 2. لب داخلی واژن، 3. سوراخ واژن، 4. کلیتوریس. مجرای پیشاب (5) و مقعد (6) که جزو اندام های جنسی مشاهده پذیر به شمار نمی روند.

لب ها و سوراخ واژن

لب های واژن قسمت های لب مانندی از پوست هستند که از واژن، کلیتوریس و مجرای پیشاب محافظت می کنند.

زنان دو جفت لب واژن دارند.

 • لب های خارجی واژن: این قسمت پوشیده از مو است و از لب های داخلی واژن ضخیم تر هستند.
 • لب های داخلی واژن: روی این قسمت مویی وجود ندارد و از لب های خارجی واژن نازک تر هستند. لب های داخلی ممکن است نسبت به لب های خارجی بزرگ تر یا کوچکتر باشند.

برخی زنان لب های داخلی برجسته تری نسبت به لب های خارجی واژن دارند. در برخی زنان لب های داخلی کاملاً توسط لب های خارجی پوشانیده می شوند. شکل ظاهری آن ها بر عملکرد آنها تأثیری ندارد.

بین لب های داخلی، سوراخ واژن قرار دارد.

کلیتوریس

کلیتوریس اندام بسیار حساسی است که دقیقاً در بالای سوراخ واژن قرار دارد، جایی که لبهای داخلی واژن به هم می رسند.

قسمت مشاهده پذیر کلیتوریس به اندازه یک نخود فرنگی است. قسمت بزرگ تر در زیر پوست قرار دارد و دیده نمی شود. کلیتوریس دو شاخه بلند دارد که به بخش درونی لب های خارجی واژن منتهی می شوند.

بسیاری زنان با لمس یا نوازش کلیتوریس و اطراف آن، تحریک می شوند. سپس ممکن است به ارگاسمهم برسند.

در برخی از فرهنگ ها، کلیتوریس دختران و زنان را می برند. به این کار بریدن آلت تناسلی زن گفته می شود. بریدن آلت تناسلی زن در اروپا از نظر قانونی ممنوع است.

جزئیات کلیتوریس : 1. قسمت دکمه مانند مشاهده پذیر، 2. قسمت داخلی بزرگ تر با 2 شاخه.
جزئیات کلیتوریس : 1. قسمت دکمه مانند مشاهده پذیر، 2. قسمت داخلی بزرگ تر با 2 شاخه.

انواع فرج

فرج در هر زنی شکلی متفاوت دارد. شکل ظاهری فرج روی عملکردهای آن تأثیری نمی گذارد.

فرج های مختلف: نمونه 1
فرج های مختلف: نمونه 1
فرج های مختلف: نمونه 2
فرج های مختلف: نمونه 2
فرج های مختلف: نمونه 3
فرج های مختلف: نمونه 3
فرج های مختلف: نمونه 4
فرج های مختلف: نمونه 4

Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw

De zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen van de vrouw zijn:

 • buitenste schaamlippen;
 • binnenste schaamlippen;
 • opening van de vagina;
 • clitoris.

Het plasgaatje en de aars zijn geen geslachtsdelen.

De vrouw heeft ook borsten. Het zijn geen geslachtsdelen, maar ze zijn belangrijk voor het seksueel plezier van een vrouw en voor de borstvoeding

Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.

Schaamlippen en opening van de vagina

De schaamlippen zijn lipachtige huidplooien die de vagina, clitoris en het plasgaatje beschermen. 

De vrouw heeft 2 paar schaamlippen:

 • Buitenste schaamlippen: zijn gewoonlijk bedekt met haar en zijn dikker dan de binnenste schaamlippen.
 • Binnenste schaamlippen: zijn niet bedekt met haar en zijn dunner dan de buitenste schaamlippen. Ze kunnen groter of kleiner zijn dan de buitenste schaamlippen. 

Sommige vrouwen hebben binnenste schaamlippen die uit de buitenste schaamlippen steken. Andere vrouwen hebben binnenste schaamlippen die volledig worden bedekt door de buitenste schaamlippen. Hoe ze eruitzien heeft geen invloed op hoe ze werken. 

Tussen de binnenste schaamlippen ligt de opening van de vagina.

Clitoris

De clitoris is een gevoelig orgaan boven de opening van de vagina, waar de binnenste schaamlippen samenkomen. 

Het zichtbare gedeelte van de clitoris heeft de grootte van een erwt. Het grootste gedeelte ligt onder de huid en is niet zichtbaar. Het heeft 2 lange armen die eindigen in de buitenste schaamlippen. 

De meeste vrouwen geraken opgewonden wanneer de clitoris en de zone errond worden aangeraakt of gestreeld. Ze kunnen dan een orgasme krijgen. 

In sommige culturen wordt in de clitoris van meisjes en vrouwen gesneden of wordt de clitoris helemaal weggesneden. Dit heet vrouwelijke genitale verminking. Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

De clitoris in detail: 1. het zichtbare deel zo groot als een erwt, 2. het grotere inwendige deel met 2 armen.
De clitoris in detail: 1. het zichtbare deel zo groot als een erwt, 2. het grotere inwendige deel met 2 armen.
Model van de volledige clitoris
Model van de volledige clitoris

Soorten vulva's

De vulva van elke vrouw ziet er anders uit. Hoe de vulva eruitziet is niet belangrijk voor de manier waarop ze werkt.

Verschillende vulva's: voorbeeld 1
Verschillende vulva's: voorbeeld 1
Verschillende vulva's: voorbeeld 2
Verschillende vulva's: voorbeeld 2
Verschillende vulva's: voorbeeld 3
Verschillende vulva's: voorbeeld 3
Verschillende vulva's: voorbeeld 4
Verschillende vulva's: voorbeeld 4

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
متخصص زنان
شما در بلژیک می توانید مستقیمآ و بدونِ نیاز به ارجاع و توصیه پزشک خانوادگیِ تان از یک متخصص زنان وقتِ ویزیت بگیرید. هرچند پزشک خانوادگیِ تان میتواند به شما در یافتن یک متخصص زنان کمک کند.