Pamje e përgjithshme e vulvës

Vulva

Pjesa e jashtme e organit seksual të femrës. Buzët gjinore, klitori, vrima e jashtme e uretrës dhe hapja e vaginës janë që të gjitha pjesë të vulvës.

Vulva

Geheel van de zichtbare (uitwendige) vrouwelijke geslachtsdelen. De schaamlippen, clitoris, plasgaatje en de opening van de vagina vormen samen de vulva.

Termi standard: Vulva
Neutral: Schaamspleet