Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw

De zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen van de vrouw zijn:

 • buitenste schaamlippen;
 • binnenste schaamlippen;
 • opening van de vagina;
 • clitoris.

Het plasgaatje en de aars zijn geen geslachtsdelen.

De vrouw heeft ook borsten. Het zijn geen geslachtsdelen, maar ze zijn belangrijk voor het seksueel plezier van een vrouw en voor de borstvoeding

Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Vrouw ligt neer met haar benen gespreid. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de vrouw: 1.buitenste schaamlippen, 2.binnenste schaamlippen 3.vagina-opening, 4.clitoris. Het plasgaatje (5) en de aars (6) zijn geen geslachtsdelen.

Schaamlippen en opening van de vagina

De schaamlippen zijn lipachtige huidplooien die de vagina, clitoris en het plasgaatje beschermen. 

De vrouw heeft 2 paar schaamlippen:

 • Buitenste schaamlippen: zijn gewoonlijk bedekt met haar en zijn dikker dan de binnenste schaamlippen.
 • Binnenste schaamlippen: zijn niet bedekt met haar en zijn dunner dan de buitenste schaamlippen. Ze kunnen groter of kleiner zijn dan de buitenste schaamlippen. 

Sommige vrouwen hebben binnenste schaamlippen die uit de buitenste schaamlippen steken. Andere vrouwen hebben binnenste schaamlippen die volledig worden bedekt door de buitenste schaamlippen. Hoe ze eruitzien heeft geen invloed op hoe ze werken. 

Tussen de binnenste schaamlippen ligt de opening van de vagina.

Clitoris

De clitoris is een gevoelig orgaan boven de opening van de vagina, waar de binnenste schaamlippen samenkomen. 

Het zichtbare gedeelte van de clitoris heeft de grootte van een erwt. Het grootste gedeelte ligt onder de huid en is niet zichtbaar. Het heeft 2 lange armen die eindigen in de buitenste schaamlippen. 

De meeste vrouwen geraken opgewonden wanneer de clitoris en de zone errond worden aangeraakt of gestreeld. Ze kunnen dan een orgasme krijgen. 

In sommige culturen wordt in de clitoris van meisjes en vrouwen gesneden of wordt de clitoris helemaal weggesneden. Dit heet vrouwelijke genitale verminking. Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

De clitoris in detail: 1. het zichtbare deel zo groot als een erwt, 2. het grotere inwendige deel met 2 armen.
De clitoris in detail: 1. het zichtbare deel zo groot als een erwt, 2. het grotere inwendige deel met 2 armen.
Model van de volledige clitoris
Model van de volledige clitoris

Soorten vulva's

De vulva van elke vrouw ziet er anders uit. Hoe de vulva eruitziet is niet belangrijk voor de manier waarop ze werkt.

Verschillende vulva's: voorbeeld 1
Verschillende vulva's: voorbeeld 1
Verschillende vulva's: voorbeeld 2
Verschillende vulva's: voorbeeld 2
Verschillende vulva's: voorbeeld 3
Verschillende vulva's: voorbeeld 3
Verschillende vulva's: voorbeeld 4
Verschillende vulva's: voorbeeld 4

Woman’s visible sexual organs

A woman’s visible (external) sexual organs are:

 • outer labia;
 • inner labia;
 • opening of the vagina;
 • clitoris.

The urinary meatus and anus are not part of the sexual organs.

A woman also has breasts. They are not sexual organs but are important for a woman’s sexual pleasure and for breast-feeding.

Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
Woman lying down with her legs spread. The focus is on the visible sexual organs.
A woman’s visible sexual organs are: 1. outer labia, 2. inner labia, 3. opening of the vagina, 4.clitoris. The urinary meatus (5) and anus (6) are not part of the sexual organs.
A woman’s visible sexual organs are: 1. outer labia, 2. inner labia, 3. opening of the vagina, 4.clitoris. The urinary meatus (5) and anus (6) are not part of the sexual organs.

Labia and opening of the vagina

The labia are lip-like parts of skin that protect the vagina, clitoris and urinary meatus.

A woman has 2 pairs of labia:

 • Outer labia: are usually covered with hair and are thicker than the inner labia.
 • Inner labia: are not covered with hair and are thinner than the outer labia. They can be bigger or smaller than the outer labia.

Some women have inner labia that stick out beyond the outer labia. Other women have inner labia that are completely covered by the outer labia. What they look like is not important for the way they function.

The opening of the vagina lies between the inner labia.

Clitoris

The clitoris is a sensitive organ above the opening of the vagina, where the inner labia come together.

The visible part of the clitoris is the size of a pea. The largest part lies under the skin and is invisible. It has 2 long branches ending inside the outer labia.

Most women become aroused when the clitoris and the area around it is touched or caressed. They can then have an orgasm.

In some cultures the clitoris of girls and women is cut or the clitoris is removed completely. This is called female genital mutilation. Female genital mutilation is forbidden by law in Europe.

Detail of the clitoris with: 1. the visible button-like part, 2. the larger internal part with 2 branches.
Detail of the clitoris with: 1. the visible button-like part, 2. the larger internal part with 2 branches.

Types of vulvas

The vulva of each woman looks different. The way the vulva looks is not important for the way it functions.

Different vulvas: example 1
Different vulvas: example 1
Different vulvas: example 2
Different vulvas: example 2
Different vulvas: example 3
Different vulvas: example 3
Different vulvas: example 4
Different vulvas: example 4

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.