Dështimi

Një dështim është një lindje në muajt e parë të shtatzënisë ku fetusi nuk është zhvilluar deri në atë shkallë sa që të jetojë jashtë mitrës.

Simptomat e një dështimi të hershëm

Simptomat e një dështimi të hershëm janë të ngjashme me ato të një cikli menstrual të rëndë:

Nëse ju keni këto simptoma, kontaktoni një mjek ose gjinekolog.

Simptoma e një dështimi të hershëm: humbje gjaku nëpërmjet vaginës.
Simptoma e një dështimi të hershëm: humbje gjaku nëpërmjet vaginës.
Simptoma e një dështimi të hershëm: spazma ose dhimbje në bark.
Simptoma e një dështimi të hershëm: spazma ose dhimbje në bark.
Nëse ju keni këto simptoma, kontaktoni një mjek ose gjinekolog.
Nëse ju keni këto simptoma, kontaktoni një mjek ose gjinekolog.

Shkaqe të një dështimi

Mund të ketë shumë shkaqe të një dështimi. Më shpesh fetusi ka një defekt dhe nuk mund të zhvillohet mirë. Mund të jetë gjithashtu, për shembull, rezultat i një infeksioni, i një çrregullimi hormonal ose i një implantimi të dobët në mitër. Shpesh është e paqartë çfarë e shkakton një dështim. Zakonisht një dështim nuk ka asnjë ndikim në një shtatzëni të ardhshme.

Një dështim nuk është gabim i nënës. Aktivitetet normale fizike, si ecja ose çiklizmi, nuk janë kurrë shkaku i një dështimi.

Seksi gjatë shtatzënisë nuk e lëndon fetusin. Mund të kryeni marrëdhënie seksuale nëse mjeku nuk ju ka këshilluar që të mos kryeni.

Hidhërim

Një grua shtatzënë dhe partneri i saj mund të lidhen shumë shpejt me foshnjën e pa lindur. Kur fetusi vdes, kjo mund të shkaktojë pikëllim të thellë.

Të dy prindërit kanë të drejtë të hidhërohen. Ata duhet të përballen me humbjen dhe të gjejnë një vend për të në jetën e tyre. Flisni për këtë me njëri-tjetrin ose me një prej profesionistëve të mëposhtëm të shëndetit.

Miskraam

Een miskraam is een bevalling in de eerste maanden van de zwangerschap wanneer de foetus nog niet genoeg ontwikkeld is om te leven buiten de baarmoeder

Symptomen van een vroege miskraam

De symptomen van een vroege miskraam zijn vergelijkbaar met die van een zware menstruatie:

  • verlies van bloed via de vagina
  • hevige krampen of buikpijn.

Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: hevige krampen of buikpijn.
Symptoom van een vroege miskraam: hevige krampen of buikpijn.
Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.
Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Oorzaken van een miskraam

Een miskraam kan verschillende oorzaken hebben. Meestal heeft de foetus een afwijking en kan zich niet goed ontwikkelen. Een miskraam kan ook het gevolg zijn van, bijvoorbeeld, een infectie, een probleem met de hormonen of een slechte innesteling in de baarmoeder. Het is vaak niet duidelijk wat de oorzaak van een miskraam is. Meestal heeft een miskraam geen invloed op een latere zwangerschap.

Een miskraam is niet de schuld van de moeder. Normale fysieke activiteiten, zoals wandelen of fietsen, zijn nooit de oorzaak van een miskraam.

Seks tijdens de zwangerschap is niet schadelijk voor de foetus. Het mag, tenzij de dokter adviseert om het niet te doen.

Verdriet

Een zwangere vrouw en haar partner kunnen zich zeer snel hechten aan een ongeboren baby. Een miskraam kan dan ook veel verdriet veroorzaken. 

Beide partners hebben recht op hun verdriet. Ze moeten het verlies verwerken en er een plaats voor vinden in hun leven. Praat erover met elkaar of met een van onderstaande hulpverleners. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj:
Fertiliteitscentrum (fertility centre)
Qendër trajtimi për pjellorinë. Gjeni një qendër në lagjen tuaj:
Fara
Fara dëgjon, siguron informacion dhe ju këshillon me alternativa të shtatzënisë. Mbështetje për shtatzëni të padëshiruar, prindër të rinj, kontrolle para lindjes së fëmijës dhe përballimin e një aborti.
016 38 69 50 (9-16h)