Miscarriage

A miscarriage is a delivery in the first months of the pregnancy where the foetus is not sufficiently developed to live outside of the uterus.

Symptoms of an early miscarriage

Symptoms of an early miscarriage are similar to those of a heavy menstrual period:

  • loss of blood through the vagina;
  • cramps or pain in the belly.

If you have these symptoms, contact a doctor or gynaecologist.

Symptom of an early miscarriage: loss of blood through the vagina.
Symptom of an early miscarriage: loss of blood through the vagina.
Symptom of an early miscarriage: cramps or pain in the belly.
Symptom of an early miscarriage: cramps or pain in the belly.
If you have these symptoms, contact a doctor or gynaecologist.
If you have these symptoms, contact a doctor or gynaecologist.

Causes of miscarriage

There can be many causes of miscarriage. Most often the foetus has a defect and cannot develop well. It may also be the result of, for example, an infection, a hormone disorder or poor implantation in the uterus. Often it is unclear what causes a miscarriage. Usually a miscarriage has no influence on a future pregnancy.

A miscarriage is not the mother’s fault. Normal physical activities, like walking or cycling, are never the cause of a miscarriage.

Sex during pregnancy is not harmful to the foetus. You can have sexual intercourse unless the doctor advises you not to.

Grief

A pregnant woman and her partner can become quickly attached to an unborn baby. When the foetus dies, this can cause deep sorrow.

Both partners have a right to grieve. They have to deal with the loss and find a place in their life for it. Talk about it to each other or with one of the health professionals below.

Miskraam

Een miskraam is een bevalling in de eerste maanden van de zwangerschap wanneer de foetus nog niet genoeg ontwikkeld is om te leven buiten de baarmoeder

Symptomen van een vroege miskraam

De symptomen van een vroege miskraam zijn vergelijkbaar met die van een zware menstruatie:

  • verlies van bloed via de vagina
  • hevige krampen of buikpijn.

Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: verlies van bloed via de vagina.
Symptoom van een vroege miskraam: hevige krampen of buikpijn.
Symptoom van een vroege miskraam: hevige krampen of buikpijn.
Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.
Neem contact op met een dokter of gynaecoloog als u deze symptomen heeft.

Oorzaken van een miskraam

Een miskraam kan verschillende oorzaken hebben. Meestal heeft de foetus een afwijking en kan zich niet goed ontwikkelen. Een miskraam kan ook het gevolg zijn van, bijvoorbeeld, een infectie, een probleem met de hormonen of een slechte innesteling in de baarmoeder. Het is vaak niet duidelijk wat de oorzaak van een miskraam is. Meestal heeft een miskraam geen invloed op een latere zwangerschap.

Een miskraam is niet de schuld van de moeder. Normale fysieke activiteiten, zoals wandelen of fietsen, zijn nooit de oorzaak van een miskraam.

Seks tijdens de zwangerschap is niet schadelijk voor de foetus. Het mag, tenzij de dokter adviseert om het niet te doen.

Verdriet

Een zwangere vrouw en haar partner kunnen zich zeer snel hechten aan een ongeboren baby. Een miskraam kan dan ook veel verdriet veroorzaken. 

Beide partners hebben recht op hun verdriet. Ze moeten het verlies verwerken en er een plaats voor vinden in hun leven. Praat erover met elkaar of met een van onderstaande hulpverleners. 

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Midwife
A midwife helps pregnant women before, during and after delivery. Find a midwife in your neighbourhood:
Fertility centre
Centre for fertility treatment. Find a centre in your neighbourhood:
Fara
Fara listens, provides information and guides you with pregnancy choices. Help with unintended pregnancy, young parenthood, tests before childbirth and coping after an abortion
016 38 69 50 (9-16h)