Seks tijdens de zwangerschap

U kunt seks hebben wanneer u zwanger bent.

Sommige vrouwen hebben meer zin in seks als ze zwanger zijn, andere minder:

  • De eerste maanden van de zwangerschap hebben veel vrouwen weinig of geen zin in seks: ze zijn misselijk, moe en hebben pijnlijke borsten. Veel koppels zijn in die periode ook gestresseerd en bezorgd over wat de toekomst zal brengen. 
  • Maar de vagina, clitoris en tepels zijn wel gevoeliger. Sommige vrouwen hebben dan meer zin in seks. 
  • Voor sommige vrouwen is seks tijdens de zwangerschap te pijnlijk.

Sommige mannen vinden het moeilijk om seks met hun zwangere partner te hebben omdat ze bang zijn dat ze haar of de foetus pijn zullen doen.

Niet schadelijk voor de foetus

Geslachtsgemeenschap is niet gevaarlijk voor de foetus. De baarmoeder beschermt de foetus. De toegang tot de baarmoeder (baarmoederhals) is afgesloten. Er kan geen sperma in.

Er is geen risico op een miskraam, maar heb geen geslachtsgemeenschap als de dokter of gynaecoloog adviseert om het niet te doen.

Seks is meer dan penetratie. Er zijn verschillende soorten seks. U kunt ook masturberen, strelen, masseren, knuffelen of orale seks hebben met uw partner.

Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Zwangere vrouw rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen met de foetus in de baarmoeder.
Detail van de inwendige geslachtsdelen van een zwangere vrouw. De foetus is in de baarmoeder. Een penis dringt de vagina binnen en kan niet aan de foetus komen.
Detail van de inwendige geslachtsdelen van een zwangere vrouw. De foetus is in de baarmoeder. Een penis dringt de vagina binnen en kan niet aan de foetus komen.

Verschillende standjes

U kunt verschillende standjes proberen die comfortabeler en minder pijnlijk zijn. 

Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 1: De zwangere vrouw zit op de man.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 1: De zwangere vrouw zit op de man.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 2: De man ligt op zijn zij achter de zwangere vrouw.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 2: De man ligt op zijn zij achter de zwangere vrouw.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 3: De zwangere vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.
Geslachtsgemeenschap tijdens de zwangerschap voorbeeld 3: De zwangere vrouw zit op handen en knieën. De man zit op zijn knieën achter haar.

Sex during pregnancy

You can have sex when you are pregnant.

Some women want to have sex more often when they are pregnant, others want it less:

  • In the first months of pregnancy, many women have little interest in sex: they have nausea, tiredness and painful breasts. Many couples are also worried about the future and feel stressed during this period.
  • However, the vagina, clitoris and nipples are more sensitive. Some women feel like having sex more often.
  • For some women, sex during pregnancy is too painful.

Some men find it difficult to have sex with their pregnant partner for fear of hurting her or the foetus.

Not harmful to the foetus

Sexual intercourse is not dangerous for the foetus. The uterus protects the foetus. The entrance to the uterus (cervix) is closed. Semen cannot enter the uterus.

There is no risk of miscarriage, but do not have sexual intercourse if the doctor advises you not to.

Sex is more than penetration. There are different kinds of sex. You can also masturbate, caress, massage, cuddle or have oral sex with your partner.

Pregnant woman standing. The focus is on the internal sexual organs with the foetus inside the uterus.
Pregnant woman standing. The focus is on the internal sexual organs with the foetus inside the uterus.
Detail of the internal sexual organs of a pregnant woman. The foetus is inside the uterus. A penis is penetrating the vagina and cannot reach the foetus.
Detail of the internal sexual organs of a pregnant woman. The foetus is inside the uterus. A penis is penetrating the vagina and cannot reach the foetus.

Different positions

You can try different positions that are more comfortable and less painful.

Sexual intercourse during pregnancy example 1: The pregnant woman sits on top of the man.
Sexual intercourse during pregnancy example 1: The pregnant woman sits on top of the man.
Sex intercourse during pregnancy example 2: The man and pregnant woman lie on their sides, the man is behind the woman.
Sex intercourse during pregnancy example 2: The man and pregnant woman lie on their sides, the man is behind the woman.
Sex intercourse during pregnancy example 3: The pregnant woman is on her hands and knees. The man sits on his knees behind her.
Sex intercourse during pregnancy example 3: The pregnant woman is on her hands and knees. The man sits on his knees behind her.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Vroedvrouw
Een vroedvrouw helpt zwangere vrouwen voor, tijdens en na de bevalling. Vindt een vroedvrouw in uw buurt:
Aquarelle
Prenatale en postnatale zorg voor vrouwen die naar België zijn geëmigreerd
02 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Gratis prenatale zorg
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Gratis prenatale zorg
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Gratis prenatale zorg
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Gratis prenatale zorg
078 150 100
Kind en Gezin
Begeleiding van (toekomstige) ouders met informatie, praktische tips en medische opvolging tot het kind 3 jaar is. De diensten zijn gratis.
078 150 100
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.