Voorvocht

Het vocht dat uit de penis van een man komt voor het orgasme. In het voorvocht kunnen al zaadcellen zitten. Een vrouw kan zwanger worden van voorvocht.

Pre-ejaculate

The ejaculate that comes out of the man’s penis before orgasm. There may be sperm cells in the pre-ejaculate. A woman can get pregnant from the pre-ejaculate.

Standaard term: Pre-ejaculate
Neutraal: Pre-cum

Hulp nodig? Vind een zorgverlener.

Hulp