ختنه

ختنه عمل جراحیِ ساده ایست که طی آن، قسمتی یا کل پوست ختنه گاه از روی آلت تناسلی مردانه برداشته می شود.

پس از ختنه، پوست کلاهک کمی ضخیم تر می شود. برخی اوقات نیز کلاهک کمی تیره تر خواهد شد.

مردی ایستاده. تأکید روی اندام های جنسی خارجی است.
مردی ایستاده. تأکید روی اندام های جنسی خارجی است.
مردی که پوست ختنه گاهش را بین انگشتانش نگه داشته است.
مردی که پوست ختنه گاهش را بین انگشتانش نگه داشته است.
آلت تناسلی مرد با پوست ختنه گاه: ختنه نشده
آلت تناسلی مرد با پوست ختنه گاه: ختنه نشده
آلت تناسلی مرد بدون پوست ختنه گاه: ختنه شده
آلت تناسلی مرد بدون پوست ختنه گاه: ختنه شده

دلایل ختنه

ختنه به دلایل متعددی انجام می شود:

برخی زنان نیز ختنه شده اند. چون این عمل برای زنان خطرناک است ، آن را مصله کردن آلت زنانه نامیده اند.

ریسک

ختنه کردن یک عملِ جراحی پزشکی است. خطر بروز مشکلات پزشکی وجود دارد. به عنوان مثال: خونریزی، ابتلا به عفونت ، تنگ شدن مجاری ادرار. سازمان های پزشکی در بلژیک مطلع اند که برخی والدین به دلایل مذهبی، می خواهند که پسرانشان ختنه شوند. آنها توجه به خطرات سلامت این کار را توصیه می کنند.

Besnijdenis

Besnijdenis is een kleine operatie waarbij de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. 

Na de besnijdenis wordt de huid van de eikel een beetje dikker. Soms wordt de eikel ook wat donkerder. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis zonder voorhuid: besneden
Penis zonder voorhuid: besneden

Redenen voor besnijdenis

Besnijdenis gebeurt om verschillende redenen:

  • De voorhuid is te strak en kan niet naar achteren worden getrokken. Plassen, een erectie of geslachtsgemeenschap hebben zijn dan vaak te pijnlijk;
  • om religieuze redenen;
  • voor hygiëne;
  • in sommige Afrikaanse landen wordt besnijdenis gebruikt als bescherming tegen hiv. In Europa wordt besnijdenis als bescherming tegen hiv niet aangeraden.

Sommige vrouwen zijn ook besneden. Omdat dit schadelijk is voor vrouwen, wordt besnijdenis bij vrouwen vrouwelijke genitale verminking genoemd. 

Risico

Een besnijdenis is een medische ingreep. Er is een risico op medische problemen. Bijvoorbeeld: bloedingen, infecties en vernauwing van de urinebuis. Medische organisaties in België begrijpen dat sommige ouders hun zoon willen laten besnijden om religieuze redenen. Zij raden aan de risico's voor de gezondheid te overwegen. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: