Обрязване

Обрязването представлява малка операция, при която изцяло или частично се премахва кожичката от пениса.

След обрязване кожата на главичката става малко по-дебела. Понякога главичката потъмнява малко на цвят.

Мъж в изправено положение. Фокусът е върху външните полови органи.
Мъж в изправено положение. Фокусът е върху външните полови органи.
Мъж държи кожичката на главичката си с пръсти.
Мъж държи кожичката на главичката си с пръсти.
Пенис с кожичка на главичката: необрязан
Пенис с кожичка на главичката: необрязан
Пенис без кожичка на главичката: обрязан
Пенис без кожичка на главичката: обрязан

Причини за обрязването

Обрязване може да се извърши по няколко причини:

Някои жени също се обрязват. Тъй като това е вредно за жените, то се нарича генитално осакатяване.

Риск

Обрязването е медицинска процедура. Съществува риск от медицински проблеми. Например: кървене, инфекции и стесняване на пикочопровода. Медицинските организации в Белгия са наясно, че някои родители искат синовете им да бъда обрязвани по религиозни причини. Те препоръчват да се преценят рисковете за здравето.

Besnijdenis

Besnijdenis is een kleine operatie waarbij de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. 

Na de besnijdenis wordt de huid van de eikel een beetje dikker. Soms wordt de eikel ook wat donkerder. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis zonder voorhuid: besneden
Penis zonder voorhuid: besneden

Redenen voor besnijdenis

Besnijdenis gebeurt om verschillende redenen:

  • De voorhuid is te strak en kan niet naar achteren worden getrokken. Plassen, een erectie of geslachtsgemeenschap hebben zijn dan vaak te pijnlijk;
  • om religieuze redenen;
  • voor hygiëne;
  • in sommige Afrikaanse landen wordt besnijdenis gebruikt als bescherming tegen hiv. In Europa wordt besnijdenis als bescherming tegen hiv niet aangeraden.

Sommige vrouwen zijn ook besneden. Omdat dit schadelijk is voor vrouwen, wordt besnijdenis bij vrouwen vrouwelijke genitale verminking genoemd. 

Risico

Een besnijdenis is een medische ingreep. Er is een risico op medische problemen. Bijvoorbeeld: bloedingen, infecties en vernauwing van de urinebuis. Medische organisaties in België begrijpen dat sommige ouders hun zoon willen laten besnijden om religieuze redenen. Zij raden aan de risico's voor de gezondheid te overwegen. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW: